Podmínky použití

Práva k obsahu a ochrana dat

Použití tohoto webu společnosti Arrow ECS podléhá následujícím podmínkám použití (Terms of Use). Použitím tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nepoužívejte, prosíme, tento web. Arrow ECS si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky, proto, prosíme, pravidelně zkontrolujte, zda v podmínkách nedošlo ke změnám. Budete-li průběžně pokračovat v používání tohoto webu, znamená to váš souhlas se změnami v těchto podmínkách. Veškeré materiály v jakékoliv formě obsažené na tomto webu (s výjimkou ochranných značek vlastněných třetími stranami) jsou majetkem společnosti Arrow ECS. Zejména upozorňujeme na skutečnost, že společnost Arrow ECS uplatňuje své autorské právo na všechny materiály a neposkytuje žádnou licenci nebo jiná práva používat jakoukoliv z jejich ochranných známek, které se objeví na tomto webu. Bez předchozího písemného souhlasu od společnosti Arrow ECS není dovoleno jakýkoliv materiál z tohoto webu kopírovat.


Ochrana vašeho soukromí je zajištěna v souladu s naším Prohlášením o ochraně dat. 


Odkazy na jiné weby

Společnost Arrow ECS není zodpovědná za jakékoliv zboží nebo služby propagované na tomto webu třetími stranami. Tento web může rovněž obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran. Arrow ECS nemá kontrolu nad obsahem webů třetích stran a nepřebírá žádnou zodpovědnost v souvislosti s těmito weby, jejichž majitelé nemusí mít nezbytně se společností Arrow ECS obchodní či jiné kontakty. Arrow ECS neposkytuje licenci nebo jiná práva k použití ochranných známek třetích stran, které se na tomto webu objeví.

Nákup zboží a služeb

Žádné informace na tomto webu nezakládají závaznou nabídku. Jakákoliv objednávka, kterou podáte, bude následně přijata nebo odmítnuta zcela podle uvážení společnosti Arrow ECS. Při zvažování podání objednávky berte v úvahu všeobecné podmínky společnosti Arrow ECS. Tento web může poskytovat odkazy, které vám umožní nákup zboží nebo služeb. Použitím této služby potvrzujete, že souhlasíte s tím, že společnost Arrow ECS nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv ztráty, které byste mohli utrpět v důsledku rezervování nebo nákupu jakéhokoliv zboží nebo služeb od třetích stran prostřednictvím tohoto webu.

Informace na tomto webu

Společnost Arrow ECS se snaží zajistit, aby informace na tomto webu byly přesné, ne vždy je však schopna zkontrolovat přesnost a úplnost veškerých informací, společnost proto nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost plynoucí z nepřesností nebo opomenutí informací na tomto webu. Doporučujeme vám ověřit si přesnost veškerých informací, na které hodláte spoléhat.

Obchodní podmínky

Objednání školení

On-line registrace přes web, která může být doložena:

Vaší firemní objednávkou emailem, viz kontaktní informace.

Po přijetí Vaší přihlášky Vám zašleme potvrzení registrace s podrobnějšími informacemi ke kurzu.
Pokud se přihlášený posluchač nemůže kurzu zúčastnit, může firma místo něj vyslat jiného pracovníka.

Vypsáním on-line registrace, nebo zasláním objednávky potvrzuje zákazník, že souhlasí se storno poplatky a obchodními podmínkami naší společnosti.


Zrušení účasti a stornovací poplatky

Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně (emailem). Lze ji zrušit i telefonicky, ale musí být následně potvrzena písemně.

Zrušit účast bez storno poplatků lze v případě, že zrušení bude oznámeno více než 10 pracovních dnů před zahájením kurzu. V případě zrušení Vaší přihlášky v nedostatečném předstihu jsme nuceni Vám účtovat penále v následující výši: 

Storno oznámené 10 a méně prac. dní před zahájením kurzu nebo při neúčasti na kurzu činí 100% z ceny (v případě IBM kurzů 15 dní před konáním kurzu - činí storno poplatky 100% z ceny kurzu)
Storno poplatky platné pro školení na míru - 100% z ceny hned druhý den po obdržení závazné objednávky.

Neúčast na školení, neoznámená v dostatečném časovém předstihu, bude vyfakturovaná ve výši 100% z částky kurzu.

Změna termínu

Naše společnost si vyhrazuje právo zrušit školení z důvodu, které nemůže ovlivnit (náhlá nemoc lektora nebo nízký počet přihlášených účastníků). Pokud k těmto důvodům dojde, obdržíte 3 - 5 pracovních dní před pořádaným školením o zrušení zprávu (emailem + telefonicky) a následně Vám bude vrácen poplatek v plné výší (v případě, že byla před školením uhrazena proforma faktura).


Způsob úhrady školení
:

proforma - v případě, že byla zaslána před konáním kurzu proforma faktura (týká se hlavně kurzů Citrix a VMware), je nutné před konáním kurzu uhradit proforma fakturu, v opačném případě nebude účast na kurzu umožněna

faktura - cena kurzu (ostatní kurzy) je hrazena platbou na fakturu, kterou Vám vystavíme a zašleme poslední den školení,

hotovost - platba v hotovosti na recepci společnosti Arrow ECS,

bankovním převodem - uhraďte patřičnou částku na účet firmy Arrow ECS u KB Ostrava, č.ú.: 174544-761/0100, variabilní symbol – IČO firmy , nejpozději však k datu uzávěrky (tj. 3 pracovní dny před konáním školení).

 
Místo konání kurzů

Většina školení z naší nabídky probíhají ve školicím středisku Arrow ECS Praha.

U "školení na míru" si zákazník může určit místo konání kurzu, přičemž musí zajistit technické zázemí potřebné ke školení.