Arrow Electronics, Inc.

VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V8.3]

Kód: VMW_VRAICM83

DÉLKA: 40 Hours (5 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 50 000,00

Popis

Tento pětidenní kurz je zaměřen na instalaci, konfiguraci a správu VMware vRealize® Automation ™. Dozvíte se, jak lze vRealize Automation použít k automatizaci poskytování virtuálních strojů, aplikací a personalizovaných IT služeb napříč různými datovými centry a hybridními cloudovými prostředími.

Kurz popisuje, jak spravovat místní systémy i cloudové služby. Dále, jak může vRealize Automation Service Broker centralizovat obsah v nativních formátech z více cloudů a platforem do společného katalogu.

Tento kurz také zahrnuje, jak vRealize Automation lze propojit s jinými systémy pomocí VMware vRealize® Orchestrator ™ a jak používat vRealize Automation ke správě systémů Kubernetes a využití dalších systémů. Kurz také zahrnuje integraci s Terraformem a využití SaltStack jako nástroje pro správu konfigurace.

Prakticky zaměřený kurz s intenzivním využitím labů. Během pěti dní je připraveno na 39 cvičení.

Cíle

By the end of the course, you should be able to meet the following objectives:
•  Describe the vRealize Automation architecture and use cases in cloud environments
•  Manage vRealize Automation entities on VMware and third-party virtual and cloud infrastructures
•  Configure and manage Cloud Accounts, Projects, Flavor Mappings, Image Mappings, Network Profiles, Storage Profiles, Volumes, Tags, and Services
•  Create, modify, manage, and deploy Cloud Templates
•  Connect to a Kubernetes Cluster and manage namespaces
•  Customize services and virtual machines with cloudConfig
•  Configure and manage the Service Broker
•  Configure and manage ABX actions, custom properties, event broker subscriptions, and vRealize Orchestrator workflows
•  Integrate with vRealize Orchestrator
•  Install vRealize Automation with Lifecycle Configuration Manager
•  Describe Cloud Automation Services (Cloud Assembly and Code Stream).
•  Integrate Cloud Assembly with Terraform and SaltStack
•  Use logs and CLI commands to monitor and troubleshoot vRealize Automation

Určeno pro

Experienced system administrators and system integrators responsible for designing and implementing vRealize Automation

Vstupní znalosti

This course requires completion of one of the following courses:
•  VMware vSphere: Install, Configure, Manage
•  VMware vSphere: Fast Track

Experience working at the command line is helpful.

This course requires that a student be able to perform the following tasks with no assistance or guidance before enrolling in this course:
•  Create VMware vCenter Server® objects, such as data centers and folders
•  Create a virtual machine using a wizard or a template
•  Modify a virtual machine’s hardware
•  Migrate a virtual machine with VMware vSphere® vMotion®
•  Migrate a virtual machine with VMware vSphere® Storage vMotion®
•  Configure and manage a vSphere DRS cluster with resource pools.
•  Configure and manage a VMware vSphere® High Availability cluster.

If you cannot perform all of these tasks, VMware recommends that you complete one of the prerequisite courses before enrolling in VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage.

Program

1  Course Introduction
•  Introductions and course logistics
•  Course objectives

2  vRealize Automation Overview and Architecture
•  Describe the purpose and functionality of vRealize Automation
•  Describe the vRealize Automation architecture
•  Describe the use of VMware Workspace ONE® AccessTM
•  Describe the relationship between Kubernetes clusters, containers, and vRealize Automation services
•  Describe CLI commands for vRealize Automation 8 cluster management
•  Describe Cloud Assembly
•  Describe Service Broker
•  Describe Code Stream

3  Installing vRealize Automation
•  List the different vRealize Automation deployment types
•  Describe the purpose of vRealize easy installer
•  Describe the vRealize Automation installation process

4  Authentication and Authorization
•  Identity the steps involved in integrating Workspace One with Active Directory
•  Describe features of Workspace One
•  Describe the user roles available in vRealize Automation
•  Identify the key tasks performed by each user role
•  Define custom roles
•  Configure branding and multitenancy

5  Basic Initial Configuration
•  Quickly create a basic configuration with a cloud account, cloud zone, project, flavor mapping, and image
   mapping.

6  VMware Cloud Templates
•  Configure and deploy a basic cloud template
•  Create cloud templates that can run on any cloud
•  Use cloudConfig to run commands, install software, and create users
•  Use YAML for inputs, variables, and conditional deployments

7  Tags and Storage Configuration
•  Configure tags
•  Describe different types of tags
•  Manage tags
•  Configure storage profiles
•  Use tags and storage profiles

8  Integrating NSX-T Data Center
•  List the capabilities and use cases of NSX-T Data Center
•  Describe the NSX-T Data Center architecture and components
•  Integrate NSX-T Data Center with vRealize Automation
•  List the supported network profiles in vRealize Automation
•  Use NSX-T Data Center components to design a multitier application Cloud Template
•  Identify the network and security options available in design canvas
•  Create and manage on-demand networks and security groups
•  Configure NSX-T day 2 actions

9  Integrating with Public Clouds
•  Configure and use VMware Cloud Foundation accounts
•  Configure and use an AWS cloud account
•  Configure and use an Azure cloud account
•  Configure and use a Google Cloud Platform cloud account

10  Using Service Broker for Catalog Management
•  Release a VMware Cloud Template™
•  Define content source and content sharing
•  Define Service Broker policy enforcement
•  Use custom forms for catalog items

11  vRealize Automation Extensibility
•  Describe Extensibility
•  Use event topics
•  Create a subscription
•  Call a vRealize Orchestrator workflow
•  Create ABX actions

12  Using Code Stream  
•  Introduction to Code Stream
•  The CI/CD process
•  Integrate GitLab with Code Stream and Cloud Assembly
•  Use Code Stream to install software

13  Using Terraform  
•  Integrate Cloud Assembly with Terraform
•  Use Terraform with a VMware Cloud Template
•  Use Terraform with Code Stream

14  Using Kubernetes Clusters    
•  Introduction to Kubernetes
•  Connect to an existing Kubernetes Cluster
•  Integrate VMware Tanzu™ Grid Integrated Edition
•  Create a Supervisor Namespace as a catalog item

15  Using SaltStack for Configuration Management    
•  Introduction SaltStack with vRealize Automation
•  Use SaltStack for software deployment
•  Use SaltStack for configuration management
•  Use SaltStack with event-driven orchestration

16  vRealize Automation Troubleshooting and Integration
•  Location of logs
•  Using Activity
•  Monitoring deployment history
•  Basic troubleshooting
•  CLI commands
•  Collecting logs (VAMI console)
•  Integration with VMware vRealize® Log Insight™
•  Integration with vRealize Operations
•  Migrating vRealize Automation 7.x to 8

Termíny školení
Datum
Místo konání
Časové pásmo
Jazyk
Typ
Garance termínu
CENA

27 zář 2023

čeština

Self Paced Training

Kč bez DPH 45 000,00

Další termíny školení Arrow v Evropě, včetně virtuálních.