Arrow Electronics, Inc.

VMware vSphere: Advanced Administration Workshop [V7]

Kód: VMW_VSAAW7

DÉLKA: 5 (den)

CENA: Kč 54 000,00

Popis

Cena kurzu je 2 060 EUR a bude prepoctena aktuálním kurzem poslední den školení.

Na tomto praktickém školení se naucíte radu dovedností: od provádení rutinních administrativních úkolu ve VMware vSphere® 7 až po složité operace a konfigurace vSphere. Prostrednictvím cvicení v labech jsou studenti ponoreni(vtaženi) do reálných situací, kterým celí fiktivní spolecnost VMBeans. Tyto situace odpovídají scénárum z reálného života, kterým celí spolecnosti, které budují a rozširují svou virtuální infrastrukturu.

Praktická cvicení v labech, která jsou založená na reálných scénárích a nemají podrobný návod krok za krokem, Vás naucí (tím se ucíte) úkoly analyzovat, prozkoumat a odvodit požadované rešení. K dispozici jsou odkazy a navrhovaná dokumentace.

Približne 90% kurzu je zamereno na aplikace a vyúka je predevším praktická v labech. Kurz plne odpovídá cílum zkoušky VMware Certified Advanced Professional - Data Center Virtualization Deploy.
 

Cíle

By the end of the course, you should be able to meet the following objectives:
•  Enable cluster features and configure vSphere storage and networking
•  Use host profiles to automate host configurations
•  Use Cluster Quickstart to create a VMware vSAN™ enabled cluster
•  Configure the VMware vCenter Server® identity provider
•  Troubleshoot host connectivity and storage connectivity
•  Perform lifecycle operations on vSphere components
•  Implement security hardening guidelines to vSphere and virtual machines

Určeno pro

•  System administrators
•  System engineer

Vstupní znalosti

This course requires the following prerequisites:
•  Completion of VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] course
•  VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV) certification
•  System administration experience on Microsoft Windows or Linux operating systems

Program

1  Course Introduction
•  Introductions and course logistics
•  Course objectives
•  Introduction to fictitious company: VMBeans

2  Creating and Configuring Management Clusters
•  Enable cluster features that help to improve resource allocation and availability of virtual machines
•  Use standard virtual switches to create networking in a cluster
•  Recognize when to use VMware vSphere® vMotion®
•  Recognize requirements for using iSCSI
•  Identify the purpose of iSCSI multipathing
•  Select the appropriate vSphere storage types to meet requirements
•  Recognize when to configure ESXi NTP support
•  Recognize ESXi user account best practices
•  Configure ESXi host settings
•  Use host profiles appropriately

3  Creating and Configuring Productions Clusters
•  Use Cluster Quickstart to create a vSAN enabled cluster
•  Configure advanced vSphere HA settings
•  Recognize the benefits of Active Directory Federation Services (ADFS)
•  Configure the vCenter Server identity provider
•  Assign specific permissions and roles to ADFS users
•  Recognize how Enhanced vMotion Compatibility benefits VM mobility
•  Perform a Cross vCenter Server Migration
•  Use content libraries to share virtual machine templates between sites

4  Troubleshooting vSphere and Backing Up Configurations
•  Troubleshoot ESXi connectivity issues
•  Troubleshoot iSCSI storage issues
•  Troubleshoot vSphere cluster resources
•  Troubleshoot VMware PowerCLI™ issues
•  Back up vCenter Server

5  Lifecycle Management
•  Troubleshoot upgrade-blocking issues
•  Increase logging levels on vCenter Server
•  Configure a VMware Tools™ shared repository
•  Upgrade vCenter Server
•  Upgrade ESXi
•  Upgrade VMware Tools
•  Upgrade Virtual Machine Compatibility
•  Work with VM placement rules

6  vSphere Security
•  Manage advanced virtual machine configurations
•  Configure a key management server
•  Encrypt virtual machines using vSphere VM encryption
•  Secure VMs in transit with encrypted vSphere vMotion
•  Identify and implement different ESXi CPU scheduler options
•  Apply security hardening guidelines to ESXi hosts
•  Replace vCenter Server certificates with trusted CA-signed certificates
•  Deploy a new vCenter Server instance
•  Reconfigure the primary network identifier for vCenter Server

Termíny školení
Datum
Místo konání
Časové pásmo
Jazyk
Typ
Garance termínu
CENA

22 lis 2021

Virtual Classroom

CET

Česky

Instructor Led Online

Kč 54 000,00

Další termíny školení Arrow v Evropě, včetně virtuálních.