Arrow Electronics, Inc.

Finnish Edition - VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V7]

CODE: VMW_WS-VOSTFT7

LENGTH: 40 Hours (5 days)

PRICE: €5 250,00

Description

Finnish Edition VMware vSphere Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track 7

Tämä kurssi on tarkoitettu sinulle, jolle VMware vSphere ympäristö on jo tuttu ja haluat oppia VMware vSphere ympäristön optimoinnin ja vianselvityksen syvällisesti.

Huom. Tällä kurssilla käydään 5 kalenteripäivässä 7 päivän asiat. Kurssi sisältää sekä VMware vSphere: Optimize and Scale -kurssista optimointi osuuden sekä VMware vSphere: Troubleshooting kurssin sisällön. Siksi tässä koulutuksessa on tavallista pidemmät kurssipäivät ja etenemisvauhti nopeampi.

Kurssilla harjoitusympäristö tarjoaa mahdollisuuden yrittää selvittää lukuisia haastavia ongelmatilanteita ja kurssista merkittävä osa onkin käytännön harjoitusta. Käytämme hyväksi erityisesti komentorivi työkaluja sekä lokitiedostojen tarjoamaa informaatiota.

Kurssin vetäjänä toimii pitkäaikainen VMware vSphere -ammattilainen, VCI, VCIX, VCAP Pertti Pellonpoika. Opetus on suomeksi.

Huom. tämä kurssi sisältää VMware materiaalin lisäksi kouluttajan lisämateriaalia.

Objectives

Kurssin jälkeen sinulla on edellytykset VMware vSphere ympäristön optimointiin ja taito hyödyntää lukuisia VMware vSphere ympäristön ongelmaratkaisu välineitä sekä kyky tulkita lokitiedostojen tarjoamaa informaatiota ja niiden avulla ratkaista haastaviakin ongelmatilanteita.

Erityisesti käsiteltäviä aiheita ovat mm. seuraavat:

• Introduce troubleshooting principles and procedures

• Practice Linux commands that aid in the troubleshooting process

• Use command-line interfaces, log files, and the vSphere Client to diagnose and resolve problems in the vSphere environment

• Explain the purpose of key vSphere log files

• Monitor and optimize compute, network, and storage performance on ESXi hosts

• Monitor and optimize vCenter Server performance

• Identify networking problems based on reported symptoms, validate and troubleshoot the reported problem, identify the root cause and implement the appropriate resolution

• Analyze storage failure scenarios using a logical troubleshooting methodology, identify the root cause, and apply the appropriate resolution to resolve the problem

• Troubleshoot vSphere cluster failure scenarios and analyze possible causes

• Diagnose common VMware vSphere® High Availability problems and provide solutions

• Identify and validate VMware ESXi™ host and VMware vCenter Server® problems, analyze failure scenarios, and select the correct resolution

• Troubleshoot virtual machine problems, including migration problems, snapshot problems, and connection problems

• Troubleshoot performance problems with vSphere components

Audience

Tämä kurssi on kaikille, joilla on jo VMware vSphere ympäristön tuntemusta ja jotka haluavat oppia VMware vSpheren ongelmaratkaisu välineet ja menetelmät käytännössä sekä myös VMware vSphere ympäristön optimoinnin. Erityisesti tämä kurssi sopii jatkokurssiksi VMware vSphere: Fast Track -kurssin käyneille.

Prerequisites

VMware vSphere: Fast Track

tai vastaavat tiedot.

Programme

1. Course Introduction

• Introductions and course logistics

• Course objectives

2. Introduction to Troubleshooting

• Define the scope of troubleshooting

• Use a structured approach to solve configuration and operational problems

• Apply a troubleshooting methodology to logically diagnose faults and improve troubleshooting efficiency

3. Troubleshooting Tools

• Use command-line tools (such as Linux commands, vSphere CLI, ESXCLI) to identify and troubleshoot vSphere problems

• Identify important vSphere log files and interpret the log file contents

4. Network Optimization

• Explain performance features of network adapters

• Explain the performance features of vSphere networking

• Use esxtop to monitor key network performance metrics

5. Troubleshooting Virtual Networking

• Analyze and resolve standard switch and distributed switch problems

• Analyze virtual machine connectivity problems and fix them

• Examine common management network connectivity problems and restore configurations

6. Storage Optimization

• Describe storage queue types and other factors that affect storage performance

• Use esxtop to monitor key storage performance metrics

7. Troubleshooting Storage

• Troubleshoot and resolve storage (iSCSI, NFS, and VMware vSphere® VMFS) connectivity and configuration problems

Analyze and resolve common VM snapshot problems

• Identify multipathing-related problems, including common causes of permanent device loss (PDL) and all paths down (APD) events and resolve these problems

8. CPU Optimization

• Explain the CPU scheduler operation and other features that affect CPU performance

• Explain NUMA and vNUMA support

• Use esxtop to monitor key CPU performance metrics

9. Memory Optimization

• Explain ballooning, memory compression, and host-swapping techniques for memory reclamation when memory is overcommitted

• Use esxtop to monitor key memory performance metrics

10. Troubleshooting vSphere Clusters

• Identify and recover from problems related to vSphere HA

• Analyze and resolve VMware vSphere® vMotion® configuration and operational problems

• Analyze and resolve common VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ problems

11. Troubleshooting Virtual Machines

• Identify possible causes and resolve virtual machine power-on problems

• Troubleshoot virtual machine connection state problems

• Resolve problems seen during VMware Tools™ installations

12. vCenter Server Performance Optimization

• Describe the factors that influence vCenter Server performance

• Use VMware vCenter® Server Appliance™ tools to monitor resource use

13. Troubleshooting vCenter Server and ESXi

• Analyze and fix problems with vCenter Server services

• Analyze and fix vCenter Server database problems

• Examine ESXi host and vCenter Server failure scenarios and resolve the problems

Test and Certification

Jos sinulla on käytynä kurssi VMware vSphere Fast Track 7.0 tai omaat vastaavat tiedot, niin tämä jatkokurssi valmentaa hyvin testiin Professional VMware vSphere 7.x (2V0-21.20), jolla saat VMware Certified Professional – Data Center Virtualization 2022 (VCP-DCV 2022) sertifioinnin.

Session Dates