Arrow Electronics, Inc.

Finnish Edition - VMware vSphere What’s New 8.0

CODE: VMW_WS-VSWN8

LENGTH: 16 Hours (2 days)

PRICE: €1 990,00

Description

VMware vSphere What’s New 8.0 -kurssilla opit perusteellisesti ja käytännönläheisesti vSphere ympäristön uudet ominaisuudet.

Kurssilla opit kattavasti mitä uusia ominaisuuksia on tarjolla. Opit myös järkevästi hyödyntämään ominaisuuksia sekä tunnistamaan mitä ongelmia ja rajoituksia niihin saattaa liittyä. Uusia ominaisuuksia käsitellään mm. vCenter Serverin, ESXi:n, virtuaalikoneiden, verkkojen ja tallennusjärjestelmien osalta.

Kurssin vetäjänä toimii pitkäaikainen VMware vSphere -ammattilainen, VCI, VCIX, VCAP Pertti Pellonpoika. Opetus on suomeksi.

Kurssilla kuulet myös kouluttajan tärkeimmät vinkit ja hyvät käytännöt sekä kokemuksia käytännön haasteista ja niiden ratkaisuista. Merkittävässä osuudessa kurssilla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden oppilaiden kanssa ja saada neuvot kaikkiin omiin tarpeiseen.

Huom. tämä kurssi sisältää VMware materiaalin lisäksi kouluttajan lisämateriaalia sekä lisäharjoituksia. Erityisesti VMware sisältöä laajennetaan koskemaan myös mahdollisia ongelmia ja haasteita vSphere 8 versioon siirtymiseen liittyen.

Objectives

VMware vSphere What’s New -kurssin jälkeen osaat myös hyödyntää vSphere 8 version uusia ominaisuuksia sekä tiedät niiden rajoitukset ja mahdollisuudet.

Erityisesti käsiteltäviä aiheita ovat mm. seuraavat:

• Recognize the importance of key features and enhancements in vSphere 8.0

• Describe vCenter Server, VMware ESXi, storage, virtual machine, and security enhancements in vSphere 8.0

• Describe the purpose of vSphere Distributed Services Engine

• Update an ESXi host equipped with a Data Processing Unit (DPU) using vSphere Lifecycle Manager

• Identify devices supported for system storage on ESXi 8.0

• Recognize enhancements to VM hardware compatibility settings

• VMware vSphere Memory Monitoring and Remediation and the improvements to vSphere DRS

• Recognize the new Virtual Non-Uniform Memory Access (vNUMA) topology settings of a VM in vSphere Client

• Use vSphere Lifecycle Manager and Auto Deploy to manage the configuration specifications for the hosts in a cluster

• Recognize the vSphere Lifecycle Manager and Auto Deploy enhancements in vSphere 8.0

• Recognize the cloud benefits that VMware vSphere+ brings to on-premises workloads

• Recognize technology that is discontinued or deprecated in vSphere 8.0

Audience

Tämä kurssi on kaikille, joiden on hyvä tietää vSphere 8 version uusien ominaisuuksien rajoitukset ja mahdollisuudet sekä osata niitä hyödyntää.

Kurssi sopii hyvin myös VMware VCP-DCV 2023 sertifiointiin tähtääville tai muutoin vain vSphere tietämyksen päivitystä haluaville.

Prerequisites

Kurssin esitietovaatimuksena on VMware vSphere ympäristön perustietämys. Olet käynyt jonkun aiemman version VMware vSphere: Install, Configure, Manage tai VMware vSphere: Fast Track -kurssin tai omaat vastaavat tiedot.

Programme

1 Course Introduction

• Introductions and course logistics

• Course objectives

2 Artificial Intelligence and Machine Learning

• Describe how device groups support AI and ML in vSphere 8

• Describe how device virtualization extensions support AI and ML in vSphere 8

3 vSphere Distributed Services Engine

• Describe the benefits of Distributed Services Engine

• Explain how Distributed Services Engine works

• Recognize use cases for Distributed Services Engine

• Install ESXi on a host equipped with a DPU

• View DPU information in vSphere Client

• Add an ESXi host equipped with a DPU to a cluster

• Update an ESXi host equipped with a DPU using vSphere Lifecycle Manager

• Create a vSphere Distributed Switch for network offloads

• Add a host with a DPU to the vSphere Distributed Switch

• Configure a VM to use Uniform Passthrough Mode

4 vSphere and vCenter Management

• Review the improvements to the communication between vCenter and ESXi hosts

• Review the enhancements to the vCenter recovery process

5 ESXi Enhancements

• Describe the function of the central configuration store in ESXi

• Explain how ConfigStore affects your interaction with ESXi configuration files

• Recognize the supported system storage partition configuration on ESXi 8.0

• Identify devices supported for system storage on ESXi 8.0

• Configure an RDMA host local device on ESXi

6 vSphere Storage

• Describe the vSAN Express Storage Architecture

• Recognize the benefits of using vSAN Express Storage Architecture

• Describe the benefits of using NVMe

• Recognize the support for NVMe devices in vSphere

7 Guest OS and Workloads

• Review the enhancements of the latest virtual hardware versions

• Describe the features introduced with virtual hardware version 20

• Create a snapshot of a VM with an NVDIMM device

8 Resource Management

• View energy and carbon emission metrics in vRealize Operations Manager

• Describe the VMware vSphere Memory Monitoring and Remediation (vMMR) functionality

• Describe how vMMR enhances the performance of vSphere DRS

9 Security and Compliance

• Describe how to handle vTPM secrets when cloning a VM

• Manage OVF templates for VMs that are configured with vTPM

• Deploy an OVF template with vTPM

• Describe the enhancements to trusted binary enforcement in ESXi

• Describe ESXi 8 enhanced security features

10 vSphere Lifecycle Manager

• Describe the enhancements to life cycle management of standalone ESXi hosts

• Manage the configuration profiles of ESXi hosts in a cluster with vSphere Lifecycle Manager

• Use Auto Deploy to boot a host with the desired image and configuration specifications

• Upgrade multiple ESXi hosts in a cluster in parallel

• Stage an ESXi host image prior to remediation

11 Auto Deploy

• Manage custom host certificates using Auto Deploy

12 vSphere with Tanzu

• Describe the features of the Tanzu Kubernetes Grid 2.0 offering

13 Announcing vSphere+

• Describe the functionality and benefits of vSphere+

Test and Certification

Tulossa.

Session Dates
Date
Location
Time Zone
Language
Type
Guaranteed
PRICE

24 loka 2024

Virtual Classroom (CET +1 / UTC +2)

Finnish

Instructor Led Online

€ 1 990,00

24 loka 2024

Espoo Arrow Classroom (CET +1 / UTC +2)

Finnish

Classroom

€ 1 990,00

02 joulu 2024

Virtual Classroom (CET +1 / UTC +2)

Finnish

Instructor Led Online

€ 1 990,00

02 joulu 2024

Espoo Arrow Classroom (CET +1 / UTC +2)

Finnish

Classroom

€ 1 990,00