Arrow Electronics, Inc.

Finnish Edition - VMware vSphere: Fast Track 8.0

CODE: VMW_WS-VSFT8

LENGTH: 40 Hours (5 days)

PRICE: €5 250,00

Description

VMware vSphere: Fast Track

8.0 -kurssilla opit käytännön läheisesti kaiken välttämättömän (ja vähän syvällisempääkin) VMware vSpherestä. Lähtien asennuksesta ja määrittelystä aina ylläpitoon ja seurantaan asti sekä VMware ESXi™:n ja VMware vCenter Server®:n osalta.

Huom. Tällä kurssilla käydään viidessä kalenteripäivässä seitsemän päivän asiat. Kurssi sisältää sekä VMware vSphere: Install, Configure, Manage 8.0 -kurssin sisällön, että myös osan VMware vSphere: Operate, Scale and Secure 8.0 -kurssin asioista. Siksi tässä koulutuksessa on tavallista pidemmät kurssipäivät ja etenemisvauhti nopeampi.

Voit tulla kurssille, vaikka sinulla ei olisi aikaisempaa osaamista VMware vSphere ympäristön ylläpidosta. Vaikka olisit käyttänyt VMware vSphere ympäristöä jo pidempään, saat tällä kurssilla hyvän laajennuksen osaamiseesi myös niiltä osa-alueilta, joita et ole aiemmin käyttänyt. Saat myös vahvan ymmärryksen miksi ja miten asiat VMware vSphere ympäristössä toimivat.

Kurssin jälkeen sinulla on kyky asentaa ja määrittää koko VMware vSphere ympäristö, mukaan lukien ESXi, vCenter Server Appliance (VCSA), virtuaalikytkimet, yhteydet monenlaisiin levyjärjestelmiin kuten Fiber Channel, iSCSI, NFS jne. Kykenet pystyttämään ja määrittelemään oikealla tavalla kuormaa tasaavan (DRS) ja vikasietoisen (HA) klusterin sekä tehokkaasti ylläpitämään vSphere ympäristön elinkaarta mukaan lukien ESXi, vCenter jne. päivitykset. Lisäksi opit lukuisia syvällisempiä VMware vSphere ympäristön määrityksiä ja hallintamenetelmiä.

Kurssilla käytämme uusinta vSphere 8.0 versiota ja kurssin materiaali sisältää 8.0 version uudistukset, mutta kurssi sopii myös niille, joilla on käytössä 7.0 tai vanhempi versio. Kurssin aikana kouluttaja tarvittaessa aina korostaa mitkä ominaisuudet ovat tulleet vasta 7.0 tai 8.0 versiossa käytettäviksi.

Vaikka suurin osa VMware vSphere 8 version ominaisuuksista on muuttumattomia edellisistä versioista, on tämä uusi VMware vSpehre 8 version kurssi kehittynyt edellisistä versioista siten että monet vanhatkin asiat käsitellään entistä paremmin sekä lukuisia käytännössä tarvittavia syvällisempiä osuuksia on lisätty.

Kurssin vetäjänä toimii pitkäaikainen VMware vSphere -ammattilainen, VCI, VCIX, VCAP Pertti Pellonpoika. Opetus on suomeksi.

Tämän kurssin sisältöä ja VMware materiaalia täydennetään ajan puitteissa kouluttajan omalla materiaalilla ja lisäharjoituksilla.

Objectives

VMware vSphere: Install, Configure, Manage 8.0 -kurssin jälkeen osaat pystyttää ja määrittää VMware vSphere -ympäristön ja hyödyntää sitä täysipainoisesti sekä opit syvällisempiä ylläpitoon, skaalautuvuuteen ja tietoturvaan liittyviä asioita.

Kurssin jälkeen sinulla on erityisesti seuraavat taidot

:

• Install and configure ESXi hosts

• Deploy and configure vCenter

• Use the vSphere Client to create the vCenter inventory and assign roles to vCenter users

• Configure vCenter High Availability

• Create and configure virtual networks using vSphere standard switches and distributed switches

• Create and configure datastores using storage technologies supported by vSphere

• Use the vSphere Client to create virtual machines, templates, clones, and snapshots

• Configure and manage a VMware Tools Repository

• Create content libraries for managing templates and deploying virtual machines

• Manage virtual machine resource use

• Migrate virtual machines with vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion

• Create and configure a vSphere cluster that is enabled with vSphere High Availability and vSphere Distributed Resource Scheduler

• Manage the life cycle of vSphere to keep vCenter, ESXi hosts, and virtual machines up to date

• Configure and manage vSphere networking and storage for a large and sophisticated enterprise

• Use host profiles to manage VMware ESXi host compliance

• Monitor the vCenter, ESXi, and VMs performance in the vSphere client

Audience

Tämä kurssi on kaikille, joiden omissa tai asiakkaiden yrityksissä käytetään VMware vSphere tuotteita.

Kurssi sopii siis kaikille VMware-virtualisointiratkaisujen kanssa tekemisissä oleville tai niille, joiden on hyvä tietää VMware vSphere -ympäristön mahdollisuudet ja rajoitukset.

Kurssi sopii hyvin myös VMware VCP-DCV sertifiointiin tähtääville.

Prerequisites

Tämä kurssi lähtee liikkeille perusasioista, joten VMware vSpheren osaamista tai kokemusta ei edellytetä. Jos olet joitain osa-alueita käyttänyt tai muutoin oppinut saat laajemman ja perusteellisen opin tuotteesta.

Programme

1 Course Introduction

• Introductions and course logistics

• Course objectives

2 vSphere and Virtualization Overview

• Explain basic virtualization concepts

• Describe how vSphere fits in the software-defined data center and the cloud infrastructure

• Recognize the user interfaces for accessing vSphere

• Explain how vSphere interacts with CPUs, memory, networks, storage, and GPUs

• Install an ESXi host

3 vCenter Management

• Recognize ESXi hosts communication with vCenter

• Deploy vCenter Server Appliance

• Configure vCenter settings

• Use the vSphere Client to add and manage license keys

• Create and organize vCenter inventory objects

• Recognize the rules for applying vCenter permissions

• View vSphere tasks and events

• Create a vCenter backup schedule

• Recognize the importance of vCenter High Availability

• Explain how vCenter High Availability works

4 Configure and Manage vSphere Networking

• Configure and view standard switch configurations

• Configure and view distributed switch configurations

• Recognize the difference between standard switches and distributed switches

• Explain how to set networking policies on standard and distributed switches

5 Configure and Manage vSphere Storage

• Recognize vSphere storage technologies

• Identify types of vSphere datastores

• Describe Fibre Channel components and addressing

• Describe iSCSI components and addressing

• Configure iSCSI storage on ESXi

• Create and manage VMFS datastores

• Configure and manage NFS datastores

• Discuss vSphere support for NVMe and iSER technologies

6 Deploying Virtual Machines

• Create and provision VMs

• Explain the importance of VMware Tools

• Identify the files that make up a VM

• Recognize the components of a VM

• Navigate the vSphere Client and examine VM settings and options

• Modify VMs by dynamically increasing resources

• Create VM templates and deploy VMs from them

• Clone VMs

• Create customization specifications for guest operating systems

• Create local, published, and subscribed content libraries

• Deploy VMs from content libraries

• Manage multiple versions of VM templates in content libraries

7 Managing Virtual Machines

• Recognize the types of VM migrations that you can perform within a vCenter instance and across vCenter instances

• Migrate VMs using vSphere vMotion

• Describe the role of Enhanced vMotion Compatibility in migrations

• Migrate VMs using vSphere Storage vMotion

• Take a snapshot of a VM

• Manage, consolidate, and delete snapshots

• Describe CPU and memory concepts in relation to a virtualized environment

• Describe how VMs compete for resources

• Define CPU and memory shares, reservations, and limits

• Recognize the role of a VMware Tools Repository

• Configure a VMware Tools Repository

• Recognize the backup and restore solution for VMs

8 vSphere Cluster Management

• Use Cluster Quickstart to enable vSphere cluster services and configure the cluster

• View information about a vSphere cluster

• Explain how vSphere DRS determines VM placement on hosts in the cluster

• Recognize use cases for vSphere DRS settings

• Monitor a vSphere DRS cluster

• Describe how vSphere HA responds to different types of failures

• Identify options for configuring network redundancy in a vSphere HA cluster

• Recognize the use cases for various vSphere HA settings

• Configure a cluster enabled for vSphere DRS and vSphere HA

• Recognize when to use vSphere Fault Tolerance

• Describe the function of the vCLS

• Recognize operations that might disrupt the healthy functioning of vCLS VMs

9 Managing the vSphere Lifecycle

• Generate vCenter interoperability reports

• Recognize features of vSphere Lifecycle Manager

• Describe ESXi images and image depots

• Enable vSphere Lifecycle Manager in a vSphere cluster

• Validate ESXi host compliance against a cluster image and remediate ESXi hosts using vSphere Lifecycle Manager

• Describe vSphere Lifecycle Manager automatic recommendations

• Use vSphere Lifecycle Manager to upgrade VMware Tools and VM hardware

10 Network Operations

• Configure and manage vSphere distributed switches

• Describe how VMware vSphere Network I/O Control enhances performance

• Define vSphere Distributed Services Engine

• Describe the use cases and benefits of vSphere Distributed Services Engine

11 Storage Operations

• Describe the architecture and requirements of vSAN configuration

• Describe storage policy-based management

• Recognize components in the vSphere Virtual Volumes architecture

• Configure Storage I/O Control

12 ESXi Operations

• Use host profiles to manage ESXi configuration compliance

• Recognize the benefits of using configuration profiles

13 vSphere Monitoring

• Monitor the key factors that can affect a virtual machine's performance

• Describe the factors that influence vCenter performance

• Use vCenter tools to monitor resource use

• Create custom alarms in vCenter

• Describe the benefits and capabilities of VMware Skyline

• Recognize uses for Skyline Advisor Pro

Test and Certification

Tämä kurssi kattaa laajasti VMware Certified Professional – Data Center Virtualization 2023 (VCP-DCV 2023) -sertifiointiin vaaditun testin sisällön.

Testin läpäiseminen edellyttää kuitenkin kurssin lisäksi myös omaehtoista tutustumista VMwaren dokumentaatioon ja työskentelemistä tuotteen parissa.

Session Dates
Date
Location
Time Zone
Language
Type
Guaranteed
PRICE

26 elo 2024

Virtual Classroom (CET +1 / UTC +2)

Finnish

Instructor Led Online

€ 5 250,00

26 elo 2024

Espoo Arrow Classroom (CET +1 / UTC +2)

Finnish

Classroom

€ 5 250,00

11 marras 2024

Virtual Classroom (CET +1 / UTC +2)

Finnish

Instructor Led Online

€ 5 250,00

11 marras 2024

Espoo Arrow Classroom (CET +1 / UTC +2)

Finnish

Classroom

€ 5 250,00