Arrow Electronics, Inc.

Johdatus pilvimaailmaan ja pilvinatiiveihin sovelluksiin

CODE: TPL_ICCNA

LENGTH: 1 day(s)

PRICE: €595,00

Description

Yritykset ovat kovaa vauhtia ottamassa pilvipalveluita käyttöön. Vaikka pilvi kiinnostaa, niin tietämys kaikista pilven mahdollisuuksista ei ole kaikille vielä tuttua. Jokaisella on hieman poikkeava käsitys, mitä pilvi tarkoittaa ja mitä termistöä käytetään pilvistä puhuttaessa. Tämän yhden päivän koulutuksen tarkoituksena on avata oppilaalle miten ja miksi pilviä hyödynnetään, sekä mitä erilaiset pilvet mahdollistavat ja mitä termistöä pilven ympärillä käytetään.

Audience

Koulutus sopii kaikille pilvipalveluista kiinnostuneille riippumatta roolista tai osaamistaustasta. Esim. myyntihenkilöt, projektipäälliköt, tietohallinto

Teknisille henkilöille koulutus tarjoaa pilven perusteet. Soveltuu erinomaisesti myös ei-teknisille henkilöille.

Programme

Cource Introduction
 - Kurssin esittely

Cloud Basics
 - Pilvien perusteet
 - Miksi pilveä hyödynnetään ja mitä haasteita pilvi asettaa
 - Mitä eri pilviä on olemassa ja kuinka ne eroavat toisistaan

Public Cloud Basics
 - Julkisten pilvipalveluiden esittely
 - Kuinka julkiset pilvipalvelut toimivat

Public Cloud Building Blocks
 - Kuinka pilveen rakennetaan palveluita

Public Cloud Migration
 - Kuinka migroidaan työkuormia pilveen

Cloud Adoption Framework
 - Kuinka rakentaa yrityksen pilvistrategia

DevOps and Automation
 - Automaation hyödyntäminen pilvessä
 - Pilvinatiivit sovellukset ja sovelluskehitys

Cloud Security
 - Pilven tietoturva ja sen parantaminen

Session Dates