Arrow Electronics, Inc.

Johdatus tietoturvaan sekä tietoturvamaturiteetin kasvattamiseen

CODE: TPL_JTTK

LENGTH: 4 Hours (0,5 days)

PRICE: €349,00

Description

Johdatus tietoturvaan sekä tietoturvamaturiteetin kasvattamiseen

Tietoturvan tarve lähivuosina ei tule vähenemään, päin vastoin. Painetta lisää omalta osaltaan liiketoiminnan digitalisoituminen, joka tuo mukanaan uusia haasteita suojattavien ympäristöjen, tekniikoiden ja niiden ylläpidon osalta.

Tietoturvan hallinta ei enää voi keskittyä pelkästään yrityskohtaisten tietoverkkojen, datakeskusten tai runkoliityntäyhteyksien suojaamiseen. Tänä päivänä palveluja jaetaan enenevässä määrin pilvestä ja niiden työkuormat sijoitetaan niihin käyttöympäristöihin, joissa niitä on liiketoiminnan kannalta järkevintä suorittaa. Oman lisämausteensa soppaan tuo myös etätyön ja käytettävien työresurssien suojaaminen ja hallinta.

Yritysten resurssit ovat usein kovilla jo ylläpidettävän infrastruktuurin tietoturvan hallinnassa, eikä aikaa jää uusien ratkaisuiden etsintään ja testaamiseen. Liiketoiminnan tukeminen on kuitenkin tietoturvan ensisijainen prioriteetti. Nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä on harvoin aikaa kartoittaa uusia ratkaisumalleja, tai tehdä pitkäaikaisia suunnitelmia tämän strategian toteuttamiseksi.

Tämän kurssin sisältö ei perustu pelkästään erilaisiin tietoturvan johtamisen kehyksiin, tai muihin

"best practices" tyyppisiin käytännön toteutusmalleihin. Arrow’n teknisten asiantuntijoiden pitkäaikainen työskentely suoraan loppuasiakkaiden kanssa on antanut näköalapaikan suomalaisten yritysten, riippumatta toimialasta tai koosta, tietoturvan tasosta ja haasteista. Tämä kurssi on rakennettu niiden pohjalta, tarkoituksena tuoda yleisölle puolueettoman katsauksen tietoturvan nykytilaan ja hyväksi koettuihin teknisiin ratkaisuihin, mutta myös työkalut arvioimaan omaa tietoturvamaturiteettiaan, suunnittelemaan ja kehittämään sitä oman liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

Kohdeyleisö: Kurssilla ei ole esivaatimuksia ja soveltuu kaikille IT-alalla työskenteleville.

Objectives

Kurssin aihealueet

1. Tietoturvan tilannekuva

• Kyberrikollisuuden tilannekuva: motiivit, resurssit, trendit, toimintamallit

2. Tietoturvan hallinta ja strategia

• Tietoturvajohtaminen ja riskienhallinta

• Lainsäädäntö ja vaatimustenmukaisuus

• Tietoturvakontrollit sekä prosessien rakentaminen

• Tietoturvan jatkuva kehitys

• Tietoturvatietoisuus ja koulutus

 

3. Operatiivinen tietoturva

• Toimintaympäristöt

• Tietoturvateknologiat

• Näkyvyys ja automaatio

• Suojaus, reagointi ja varautuminen

4. Kyberhorisontti – Five Years Out

• Tietoturvan tulevaisuuden näkymät

Further Information

Koulutuksen kesto: neljä (4) tuntia

Asiakaskohtaisen etätoteutuksen hinta:

• 10 osallistujan ryhmälle 1000 €, alv 0%

• 11 - 20 osallistujan ryhmälle 1250 €, alv 0%

 

Lisätietoja:

Kia Wentzel, puh. 040 5695 015, kia.wentzel@arrow.com

Session Dates