Arrow Electronics, Inc.

Johdatus tiedusteluun ja analyyttiseen ajatteluun

CODE: TPL_JTJAA

LENGTH: 16 Hours (2 days)

PRICE: €1 500,00

Description

Johdatus tiedusteluun ja analyyttiseen ajatteluun" rakentuu tiedustelu- ja analyysiprosessin viitekehyksen ympärille. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat systemaattiseen tiedon prosessointiin ja analyyttisen ajattelun merkitykseen työteorioiden ja perusteluiden muodostamisessa. Koulutus toteutetaan lähiopiskeluna ja se sisältää vuorovaikutteisia luentoja sekä harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen ei tarvita päätelaitetta.

Koulutuskielenä on Suomi.

Objectives

 

Audience

Koulutukseen osallistumiseen ei ole ennakkovaatimusta. Se soveltuu kaikille, jotka käsittelevät työssään eri lähteistä koostuvia tietomassoja ja/tai koostavat raportteja oman organisaationsa tarpeisiin. Koulutus tukee myös organisaatiota matkalla tietojohtoisen mallin käyttöönottoon.

Further Information

Kouluttajana toimii Jari Tonteri Cybersec Oy:stä. Jarilla on pitkä kokemus poliisihallinnossa tiedustelu- ja analyysitehtävistä sekä niiden kouluttamisesta viranomaisverkostossa. Tämän lisäksi hän on toiminut asiantuntijana ja kouluttajana useissa kansainvälisissä projekteissa järjestäytyneeseen rikollisuuteen, tiedustelu- ja analyysikoulutukseen sekä rahanpesun ja korruption estämiseen liittyen.

Session Dates
Date
Location
Time Zone
Language
Type
Guaranteed
PRICE

22 huhti 2024

Espoo Arrow Classroom (CET +1 / UTC +2)

EEST

Finnish

Classroom

€ 1 500,00

05 kesä 2024

Espoo Arrow Classroom (CET +1 / UTC +2)

EEST

Finnish

Classroom

€ 1 500,00