Arrow Electronics, Inc.

Writing Reports with Report Builder and SSRS Level 1

Kod: MCS_55123

Czas trwania: 16 Hours (2 days)

Cena netto: zł2 300,00

Wymagania wstępne

Znajomość systemu Windows

Szkolenie Microsoft Office Access 2013: poziom 1 lub podstawowe doświadczenie z bazami danych

Program szkolenia

Podczas dwudniowego szkolenia, uczestnicy zapoznają się z podstawami pisania raportów w Microsoft SQL Server Report Builder i SSRS. Szkolenie skupia się na pisaniu raportów w oparciu o połączenia do baz danych i zawiera tworzenie raportów w postaci tabel, macierzy, sformatowanych raportów, grupowaniu danych z prostymi i złożonymi obliczeniami, sortowaniu, filtrowaniu i dodawaniu wykresów. Na szkoleniu omawiany jest program Report Builder 3.0 dostępny w Microsoft SQL Server wersje 2014, 2012 i 2008 R2.


1. Poznawanie środowiska Report Builder

2. Dodawanie danych do raportów tabelarycznych

3. Formatowanie danych i tworzenie obliczeń w raportach

4. Grupowanie danych

5. Raporty macierzowe

6. Wykresy

7. Drukowanie i eksportowanie raportów

Terminy