Arrow Electronics, Inc.

Administering Microsoft Exchange Server 2016

Kod: MCS_M20345-1

Czas trwania: 5 days

Cena netto: zł3 700,00

Opis szkolenia

Szkolenie dostarcza niezbednej wiedzy oraz umiejetnosci koniecznych do skutecznego zarzadzania i utrzymywania srodowiska Microsoft Exchange Server 2016.

Cel szkolenia

Czego sie nauczysz?
Wdrazania Microsoft Exchange Server 2016

Zarzadzania Microsoft Exchange Server 2016

Zarzadzania uzytkownikami i listami

Zarzadzania z poziomu PowerShell Microsoft Exchange Server 2016

Wdrazania lacznosci klienta z infrastruktura

Wysokiej dostepnosci w Microsoft Exchange Server 2016

Wdrazania procedur disaster recovery dla Microsoft Exchange Server 2016

Zarzadzania przesylaniem wiadomosci

Wdrazania ochrony antivirus, antispam i malware

Wdrazania Microsoft Exchange Online

Monitorowania i rozwiazywania problemów z Microsoft Exchange Server 2016

Zabezpieczania i czynnosci administracyjnych zwiazanych z Microsoft Exchange Server 2016

Wymagania wstępne

Praktyka w zarzadzaniu AD, umiejetnosc obslugi PKI, podstawy znajomosci protokolu TCP/IP.

Terminy