Arrow Electronics, Inc.

MS-030T00: Office 365 Administrator

Kod: MCS_MS030T00

Czas trwania: 40 Hours (5 days)

Cena netto: zł3 950,00

Uczestnicy

Szkolenie skierowane do specjalistów IT, którzy są odpowiedzialni za ewaluację, wdrażanie i zarządzanie usługą Microsoft Office 365. Kurs koncentruje się na umiejętnościach wymaganych do zarządzania dzierżawą Office’a 365, w tym: usługi federacyjne z istniejącymi tożsamościami a także umiejętności wymagana do utrzymania usługi O365.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw Office 365 oraz ogólnych zagadnień sieciowych i praktyk IT takich jak: DNS, ADDS, podstawy wiedzy o serwerach: MS Exchange, MS Lync, Skype for Business oraz MS SharePoint. 

Program szkolenia

 •  Planowanie i obsługa administracyjna usługi Office 365
  - Omówienie usługi Office 365
  - Aprowizacja dzierżawy Office 365
   - Planowanie wdrożenia pilotażowego
 •  Zarządzanie użytkownikami i grupami w usłudze Office 365
  - Zarządzanie kontami użytkowników i licencjami
  - Zarządzanie hasłami i uwierzytelnianiem
  - Zarządzanie grupami zabezpieczeń w Office 365
  - Zarządzanie użytkownikami i grupami Office 365 za pomocą konsoli Windows PowerShell
  - Konfigurowanie dostępu administracyjnego
 •  Konfigurowanie łączności klientów z usługą Office 365 
  -  Wybór klientów dla usługi Office 365 
  -  Planowanie łączności klientów do usługi Office 365
  - Konfigurowanie łączności klientów do usługi Office 365
 •  Planowanie i konfigurowanie synchronizacji usług katalogowych
  - Planowanie i przygotowanie synchronizacji usługi katalogowej
  - Implementacja synchronizacji katalogów z wykorzystaniem usługi Azure AD Connect
  - Zarządzanie tożsamościami Office 365 poprzez synchronizację usług katalogowych
 •  Planowanie i wdrażanie pakietu Office 365 ProPlus
  - Omówienie pakietu Office 365 ProPlus
  - Planowanie i zarządzanie wdrożeniem pakietu Office 365 ProPlus
  - Planowanie i centralizacja zarządzania wdrożeniami pakietu Office 365 ProPlus
  - Telemetria i raportowanie w pakiecie Office
 •  Planowanie i zarządzanie adresatami i uprawnieniami usługi Exchange Online
  - Omówienie usługi Exchange Online
  - Zarządzanie adresatami Exchange Online
  - Planowanie i konfigurowanie uprawnień w usłudze Exchange Online
 •  Planowanie i konfigurowanie funkcjonalności Exchange Online
  - Planowanie i konfigurowanie wysyłki wiadomości e-mail w usłudze Office 365
  - Planowanie i konfigurowanie ochrony poczty e-mail w Office 365
  - Planowanie i konfigurowanie polityk dostępu klienta 
  - Migracja do usługi Exchange Online
 •  Planowanie i wdrażanie usługi Microsoft Teams
  - Omówienie usługi Microsoft Teams
  - Wdrażanie Microsoft Teams
  - Uwierzytelnianie i dostęp w Microsoft Teams
  - Przejście z usługi Skype for Business do usługi Microsoft Teams
  - Zarządzanie i raportowanie
 •  Planowanie i konfigurowanie usługi SharePoint Online
  - Konfigurowanie funkcjonalności SharePoint Online
  - Planowanie i konfigurowanie kolekcji witryn w SharePoint Online
  - Planowanie i konfiguracja udostępniania zasobów usługi użytkownikom spoza organizacji
 •  Planowanie i konfigurowanie funkcjonalności współpracy w usłudze Office 365
  - Planowanie i zarządzanie usługą Yammer Enterprise
  - Planowanie i konfigurowanie usługi OneDrive dla Firm
  - Konfigurowanie grup w usłudze Office 365
 •  Planowanie i konfigurowanie polityk zgodności i bezpieczeństwa w Office 365
  - Omówienie polityk zgodności w Office 365
  - Planowanie i konfigurowanie usługi Azure Information Protection w usłudze Office 365
  - Zarządzanie politykami zgodności w Office 365
 •  Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z Microsoft Office 365
  - Rozwiązywanie problemów z Office 365
  - Monitorowanie stanu usługi Office 365

Terminy