Arrow Electronics, Inc.

MS-50255 Managing Windows Environments With Group Policy

Kod: MCS_MS-50255

Czas trwania: 40 Hours (5 days)

Cena netto: zł3 950,00

Opis szkolenia

Zapoznanie z zagadnieniami Group Policy w infrastrukturze przedsiebiorstwa. Nauczenie kontroli i zarzadzania komputerami oraz uzytkownikami za pomoca polityk grupowych. Zdobycie umiejetnosci pozwalajacych na implementacje szablonów zabezpieczen, szablonów administracyjnych oraz wdrazanie aplikacji i optymalizacje dzialania GPO.

Uczestnicy

Szkolenie to jest kierowane do osób pragnocych zapoznac sie z tematyka Group Policy, metodami zarzadzania komputerami i uzytkownikami za pomoca polityk grupowych.

Wymagania wstępne

Doswiadczenie w pracy z Windows Server 2003/2008.
Znajomosc podstaw Active Directory Domain Services.

Program szkolenia

Module 1. Wprowadzenie do Group Policy

- Group Policy i Active Directory
- Przeglad Active Directory
- Omówienie Group Policy

Module 2. Narzedzia zarzadzania Group Policy

- wprowadzenie do Group Policy Management Console (GPMC)
- instalacja GPMC
- zaawansowane funkcje GPMC
- funkcjonalnosci RSoP
- filtry WMI

Module 3. Projektowanie infrastruktury Group Policy

- implementacja Group Policy
- planowanie projektu Group Policy
- projektowanie rozwiazan Group Policy
- wdrazanie Group Policy
- zarzadzanie rozwiazaniami Group Policy

Module 4. Rozwiazywanie problemów z Group Policy

- infrastruktura Group Policy
- kolejnosc wdrazania Group Policy
- narzedzia rozwiazywania problemów z Group Policy

Module 5. Wdrazanie szablonów zabezpieczen

- architektura zabezpieczen
- baza SECEDIT
- zwiekszanie zabezpieczen kont komputerów

Module 6. Wdrazanie zabezpieczen za pomoca Group Policy

- wprowadzenie do konfiguracji zabezpieczen
- zabezpieczenia domeny
- kontrolowanie uslug za pomoca Group Policy
- wymuszanie polityk kontroli
- ograniczanie czlonkostwa w grupach
- wykorzystanie skryptów

Module 7. Konfiguracja srodowiska stacji roboczych

- skrypty klienckie
- ustawienia pulpitu, Menu Start oraz paska zadan
- ustawienia panelu sterowania
- komponenty Windows
- profile uzytkowników
- przekierowanie folderów
- zarzadzanie drukarkami
- ustawienia sieci

Module 8. Przypisywanie i publikowanie pakietów aplikacji

- paczki MSI
- konfiguracja ustawien UV-E
- metody wdrazania oprogramowania w GPO
- wdrazanie oprogramowania
- ustawienia punktów dystrybucji

Module 9. Systems Management Server

- Polityki ograniczania oprogramowania (SRP)
- przeznaczenie SRP
- sposoby tworzenia polityk SRP
- dodatkowe reguly
- efektywane polityki SRP

Module 10. Tworzenie i wdrazanie szablonów administracyjnych (ADM)

- wprowadzenie do ADM
- standard szablonów ADM i ADMX
- struktura rejestru i szablony ADM i ADMX
- skladnia szablonów ADM i ADMX
- dostosowywanie szablonów ADM i ADMX

Module 11. Nowe funkcje Group Policy w Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

- ulepszenia edytora polityk grupowych
- zmiany w zasadach przetwarzania polityk grupowych
- nowe ustawienia GPO

Module 12. Zarzadzanie preferencjami Group Policy

- przeglad zagadnien preferencji Group Policy
- porównanie preferencji i polityk grupowych
- konfiguracja ustawien preferencji
- zaawansowana konfiguracja preferencji

Terminy