Arrow Electronics, Inc.

MS-55042 SharePoint 2013 Business Intelligence

Kod: MCS_MS55042

Czas trwania: 24 Hours (3 days)

Cena netto: zł3 150,00

Opis szkolenia

Prezentacja rozwiazan biznesowych z wykorzystaniem platformy SharePoint 2013, a nie uslug BI serwera SQL.

Cel szkolenia

Rozumienie korzysci wynikajacych ze stosowania analiz biznesowych

Uczestnicy

Kurs MS 55042 przeznaczony jest dla osób przeprowadzajacych analizy biznesowe, zajmujace sie wdrazaniem oraz nadzorowaniem projektami.

Program szkolenia

1. SharePoint - przeglad
charakterystyka SharePoint
pierwsze kroki
wyszukiwanie

2. Praca zespolowa
SharePoint jako narzedzie pracy zespolowej
skladniki witryny zespolu
praca z listami i bibliotekami
kosz
praca z listami zadan
praca z kalendarzami
praca z bibliotekami
praca z notatnikami
praca z tablicami dyskusyjnymi
sledzenie informacji o zmianach / tworzenie alertów
synchronizowanie zawartosci z aplikacja Outlook i komputerem PC

3. Zarzadzanie dokumentami
biblioteka dokumentów
porównanie bibliotek z listami zawierajacymi zalaczniki
poruszanie sie po bibliotece
otwieranie dokumentów
wyewidencjonowanie dokumentów
ladowanie dokumentów
typy blokowanych plików
tworzenie folderów
tworzenie nowych dokumentów
widoki
biblioteki obrazów i zawartosci
 
4. Funkcje spolecznosciowe SharePoint
aktualizowanie profilu
powiazane witryny, zawartosc, ludzie
kanaly informacyjne
znakowanie i ocenianie dokumentów
tworzenie mikroblogów
tworzenie blogów

5. SkyDrive
magazynowanie plików w SharePoint
porównanie Windows Live SkyDrive z SharePoint SkyDrive
synchronizowanie SkyDrive z komputerem PC
wspóldzielenie plików

6. Witryna spolecznosciowa SharePoint
budowanie spolecznosci internetowych z wykorzystaniem SharePoint
dyskusja i moderacja
ocenianie dyskusji i zdobywanie punktów

7. Opis szkolenia
Wprowadzenie
Materialy szkoleniowe
Ulatwienia
Wymagania wstepne
Zagadnienia do omówienia

8. Stos analiz biznesowych
Analizy biznesowe na trzy sposoby
Analizy biznesowe w SQL 2012
Nowe funkcje analiz biznesowych dostepne w SharePoint 2013
Nowe funkcje PowerPivot dostepne w programie Excel

9. Witryna Business Intelligence Center w SharePoint 2013
Nowa witryna centralnej administracji w SharePoint 2013
Nowa witryna Business Intelligence Center w SharePoint 2013
Role i uprawnienia
Biblioteki i listy aplikacji dostepne w BI Center

10. Uslugi programu Excel 2013 w SharePoint 2013
Nowe wlasciwosci uslug Excel 2013
Podstawowe skladniki
Excel Web Access (EWA)
Czym nie jest Excel Web Access
Róznice pomiedzy przegladarkowa a kliencka wersja aplikacji
Biblioteki SharePoint sluzace do przechowywania skoroszytów
Dodatek Power View dla Excela
Zapisywanie i udostepnianie danych
Excel Web App
Najlepsze praktyki

11. Uslugi progamu PerformancePoint 2013 w SharePoint 2013
Przeglad nowosci uslug PerformancePoint 2013
Projektant pulpitu nawigacyjnego
Zródla danych
Wskazniki
Kluczowe wskazniki wydajnosciowe
Raporty wizualne
Filtry
Karty wyników
Pulpity nawigacyjne

12. Uslugi programu Visio 2013 w SharePoint 2013
Nowe wlasciwosci uslug Visio 2013
Obsluga grafiki programu Visio
Obsluga rysunków programu Visio w przegladarce
Skladnik Web Part: Visio Web Access
        Rysunki Visio zawierajace dane polaczone

13. PowerPivot
Nowe wlasciwosci PowerPivot 2013
PowerPivot i aplikacja Excel
PowerPivot i platforma SharePoint
Enterprise Business Intelligence i PowerPivot
Import danych
Wzbogacanie danych
Udostepnianie SharePoint

14. Uslugi lacznosci biznesowej w SharePoint 2013
Nowe wlasciwosci uslug lacznosci biznesowej w SP 2013
Czym sa uslugi lacznosci biznesowej?
Terminologia BCS
Bezpieczenstwo BCS
Wykorzystanie aplikacji SharePoint Designer 2013 w kontekscie BCS
Naprawianie danych BCS

 15. Panele
Panel migracji
Trzy rodzaje paneli
Panele typu Successful
Tabele lub wykresy
Rodzaje wykresów
Wybieranie okreslonego typu wykresu
Kluczowe wskazniki wydajnosciowe
Pulapki w projektowaniu paneli
Korzystanie z aplikacji Microsoft Report Builder 3.0
Plan raportów
Zestawy danych
Nowosci w aplikacji SharePoint Designer 2013
Aplikacje sieciowe SharePoint
nauka uzywania API do nowej funkcji zbierania elektronicznych materialów dowodowych (eDiscovery)
tworzenie centrów i zestawów odnajdowania, zakladanie spraw, budowanie zapytan

16. SharePoint w edukacji
zapoznanie z nowymi, przeznaczonymi dla rynku edukacji, funkcjami programu SharePoint 2013
zapoznanie z nowym szablonem witryny kursu
definiowanie i przypisywanie osiagniec
tworzenie quizów
dodawanie elementów do biblioteki naukowej

Terminy