Arrow Electronics, Inc.

Vilkår for brug

 

Disse vilkår gælder for både forhandlere og slutkunder, hvis ikke andet er specificeret.

1. Definitioner
Med aftale menes bookingformularer, indkøbsordrer og disses salgsbetingelser.
Med kunder menes den person eller det selskab som køber eller deltager på det kursus, der afholdes af Arrow ECS eller som gennemføres ved hjælp af Arrow ECS.
Med kursusforhandler menes det selskab som køber kursustjenester og kursuspladser af Arrow ECS med det formål at videresælge disse kursustjenester til slutkunder.

2. Dækning
Disse vilkår gælder standart, tilpassede og virksomhedens interne kurser og gennemfører og/eller administreres af Arrow ECS. Andre betingelser gælder kun hvis det er blevet skriftligt modtaget af Arrow ECS.

3. Tilmelding og reservering af kursusplads
Tilmelding til et kursus skal normalt ske på Arrow ECS’s hjemmeside eller via en specielt tilpasset hjemmeside for kursusforhandlere. Tilmelding til tilpassede eller virksomhedens interne kurser vil normalt ske via e-mail på training.ecs.dk@arrow.com eller til ansatte i Arrow ECS’s kursusafdeling.
Alle kursustilmeldinger skal indeholde navn, firma og e-mail adresse på delgageren/deltagerne. Arrow ECS vil sende en officiel bekræftelse på at tilmelding er modtaget, og herefter er tilmeldingen betragtet som bindende. Alle mails sendt til training.ecs.dk@arrow.com besvares dagligt mellem 8.30 og 16.30.

4. Betaling
Arrow ECS sender en faktura til den gældende forhandler ugen før kursets start.

5. Kursusforhandlere: regler som kun gælder forhandlere af kurser
Kursusforhandlere har ansvaret for, at Arrow ECS modtager de korrekte oplysninger om kursusdeltageren. Arrow ECS har intet ansvar hvis forhandleren sender fejlagtigt information til kursusdeltageren.
Arrow ECS har intet ansvar for omkostninger, der opstår på grund af fejl, som forhandleren har lavet eller på grund af manglende informationer fra forhandlerens side til kursusdeltageren – så som afmeldingsbetingelser.
Priser på andet end åbne kurser er uden moms hvis intet andet er opgivet.

6. Afgifter og priser
Kursusprisen inkluderer omkostningerne for instruktør, kursusmateriale, teknisk udstyr og forplejning med mindre andet er specificeret eller aftalt.
Arrow ECS har intet ansvar for omkostningerne ved rejse, hotel, parkering eller lignende, ydermere har de heller intet ansvar for kvaliteten af ovenstående.
Prisen på åbne kurser som opgivet på Arrow ECS Danmarks hjemmeside er uden moms. Det samme er gældende for priserne på kurser i udlandet, tilpassede kurser og andre kurser, med mindre andet er specificeret eller aftalt.

7. Afmelding eller ændringer af tilmelding
a) Hvis afmeldingen sker mere end 10 arbejdsdage før kursusstart vil hele kursusafgiften krediteres.
b) Ved afmelding mindre end 10 arbejdsdage før kursusstart vil Arrow ECS fakturere hele kursusafgiften.
c) En afmelding er først gyldig, når den er bekræftet af Arrow ECS.
d) Kunden kan uden omkostninger erstatte en deltager med en anden, så længe deltageren opfylder kravene til kurset – dette gælder også med en varsel på mindre end 10 arbejdsdage før kursusstart, dog skal Arrow ECS informeres før kursusstart.
e) Afmelding på grund af sygdom accepteres ved en tilsendt kopi af sygemelding. Kursusafgiften bliver faktureret, men kursisten har lov til at deltage på samme kursus på et senere tidspunkt. Dog skal der betales for forplejning for den uge hvor den faktiske deltagelse finder sted.
f) Ændringer af tilmeldinger kan ske uden afgift, hvis det sker mere en 10 arbejdsdage før kursusstart af det oprindelige kursus.
g) Ved ændringer af tilmeldinger med færre end 10 arbejdsdage før kursusstart af det oprindelige kursus vil Arrow ECS fakturere 100% af det oprindelige kursus og 50% af det kursus, som kursisten ændrer sin tilmelding til.
h) Ændringer af tilmeldinger er først gyldige, når de er blevet bekræftede af Arrow ECS.
i) Ændringer af tilmeldinger skal oplyses af deltagerens forhandler, ikke af deltageren selv.
j) Skal kurset afholdes i kundens lokaler eller hos en tredjepart, dvs. ikke i Arrow ECS’ egne lokaler, vil alle omkostninger i forbindelse med afmeldinger eller ændringer af tilmeldinger blive faktureret kunden uanset hvor længe før kursusstart afmeldinger eller ændringerne finder sted.
k) En indkøbt kursusplads skal bruges inden 6 måneder efter købsdato med mindre anden aftale eksisterer.
l) Arrow ECS forbeholder sig retten til at aflyse planlagte kurser. Arrow ECS kan da tilbyde deltagerne på det aflyste kursus en plads på et senere kursus, men er ikke forpligtede til at gøre dette. Arrow ECS vil kreditere eventuelt indbetalte kursusafgifter, hvis et kursus aflyses.
m) Ved aflysning af et kursus skal Arrow ECS informere kunden om dette mindst 10 arbejdsdage før kursusstart eller hurtigst muligt. Arrow ECS er ikke forpligtede til at dække omkostninger relateret til aflysningen så længe kunden af fået besked om aflysningen mindst 10 arbejdsdage før kursusstart. 
n) Arrow ECS er ved tilfælde af aflysning med varsel på mindre end 9 arbejdsdage på grund af Force Majeure (f.eks. syg instruktør) kun forpligtede til at dække rimelge udgifter som kursusdeltageren har haft. Dette vil normalt være maksimalt en nat på hotel og rejseudgifter. Disse udgifter vil kun blive dækket efter aftale og vil primært dækkes som reduktion i prisen på et kursus. 
o) Ved afmelding af certificeringstest mindre end 5 arbejdsdage før testdato vil hele testafgiften blive faktureret. Ved tidligere afmelding vil kunden ikke blive faktureret.

8. Afholdelsesgaranti
a) Kurser får afholdelsesgaranti når de opfylder alle forudsætninger for at blive gennemført – instruktør er booket, og der er blevet er mere end minimum antal deltagere tilmeldte.
b) Et kursus, der er opgivet som værende med afholdelsesgaranti, skal afholdeles, med mindre uforudsete omstændigheder opstår. Dette kan f.eks. være Force Majeure eller afmelding af flere deltagere fra en kunde.
c) De normale afmeldings- og ændringsbetingelser er også gældende for kurser med afholdelsesgaranti.

9. Krav til forudsætninger
Det er forhandlerens ansvar at informere kursusdeltageren om eventuelle krav til forudsætninger for et kursus. Arrow ECS skal gøre disse krav til forudsætninger tilgængelige i kursusbeskrivelserne på deres hjemmeside.
Arrow ECS bærer intet ansvar, hvis en deltager ikke opfylder disse forudsætningskrav og dog alligevel deltager på kurset. Arrow ECS forbeholder sig retten til at kunne udvise kursusdeltagere, som ikke opfylder forudsætningskravene og som viser sig at være et forstyrrende element i undervisningen. I sådanne tilfælde kan Arrow ECS kreditere mindre end den fulde kursusafgift – typisk for at dække udgifter, som er relateret til denne kursusdeltager. Eksempler på disse udgifter kunne være forplejning og åbnede kursusmaterialer.

10. Export Trade Compliance
Nogle leverandører kræver, at kursusdeltageren opfylder Export Trade Compliance reglerne i USA. Hvis en deltager ikke opfylder disse regler, er det pålagt Arrow ECS and udvise kursusdeltageren.
Dette kan i specielle tilfælde ske senere end første kursusdag. Arrow ECS vil i sådanne tilfælde kunne fakturere 100% for kurset og vil ikke dække de udgifter, som kursusdeltageren har haft med kurset. Tilsvarende regler vil gælde hvis leverandører kræver tilsvarende kontroller.

11. Generelt
Kunden godkender, at alle intellektuelle rettigheder relateret til kursusmaterialet tilhører Arrow ECS eller leverandøren, hvis ikke andet er specificeret. Kunden godkender at normale copyright regler kælder al kursusmateriel og andet, som deltageren får adgang til i løbet af kurset. Det er ikke lovligt, at bruge kursusmaterialet til uautoriseret undervisning – ej heller må det oversættes til andet end originalsproget.

12. Kundetilfredshedsgaranti
Kursister, som ikke er tilfredse med et kursus, kan deltage på et nyt kursus omkostningsfrit, forudset at:
a) Deltageren informerer sin instruktør eller Arrow ECS kursusafdelingen i løbet af kurset eller umiddelbart efter kurset om det, der i kurset ikke var tilfredsstillende, og samtidig kræver, at deltage i et nyt kursus
b) Erstatningskurset gælder kun den samme deltager og samme kursus på en senere dato
c) Erstatningskurset må tages maksimalt 3 måneder efter det originale kursus – hvis ikke andet er aftalt med Arrow ECS
d) Ved erstatningskursus kræves det, at deltageren selv medbringer samme kursusmateriale, som deltageren fik udleveret ved det originale kursus

13. Personlig data
Arrow ECS kan blive bedt om at give information til sine leverandører om din personlige data (navn, e-mail, firma og telefonnummer) for at bevise gennemføringen af kurset og for at udstede det tilhørende certifikat. Ved at acceptere disse betingelser, godkender du, at Arrow giver personlig data til sine leverandører. Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til andre formål en de, som er nævnt her ovenfor.