Arrow Electronics, Inc.
Hakusanassa oltava vähintään 2 merkkiä
21 elo 2023

Arrow'n Johdatus teknologioihin -kurssisarja

Arrow'n tuottamat luentotyyppiset päivän koulutukset  soveltuvat hyvin pidettäviksi asiakaskohtaisina toteutuksina 10 - 20 osallistujan ryhmille, joko etänä tai luokassa: 

Johdatus pilvimaailmaan ja pilvinatiiveihin sovelluksiin

Tämän yhden päivän koulutuksen tarkoituksena on avata osallistujalle, miten ja miksi pilviä hyödynnetään, sekä mitä erilaiset pilvet mahdollistavat ja mitä termistöä pilven ympärillä käytetään.

 

Johdatus konttiteknologioihin ja DevSecOps-maailmaan

sein tulee vastaan termejä kuten Kontit, DevOps, Kubernetes, Infrastructure as a Code, CI/CD jne. Tällä kurssilla käydään esimerkkien kautta läpi, mitä nämä ns. ”buzz wordit” tarkoittavat ja kerrotaan minkä takia kyseisiä ratkaisuja käytetään ja millaisia liiketoiminnan ongelmia niillä ratkaistaan.

 

Johdatus tietoturvaan sekä tietoturvamaturiteetin kasvattamiseen

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille puolueetton katsaus tietoturvan nykytilaan ja hyväksi koettuihin teknisiin ratkaisuihin, mutta myös työkalut arvioimaan omaa tietoturvamaturiteettiaan, suunnittelemaan ja kehittämään sitä oman liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

 

 

Yhteistyökumppaneiden kehittämät kahden päivän koulutukset

Johdatus tiedusteluun ja analyyttiseen ajatteluun

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat systemaattiseen tiedon prosessointiin ja analyyttisen ajattelun merkitykseen työteorioiden ja perusteluiden muodostamisessa. Kurssin suunnittelu ja toteutus Jari Tonteri, Cybersec Oy.

 

Johdatus OT-ympäristöjen kyberturvaan

Mikä OT-ympäristö on, miten se eroaa IT-ympäristöstä ja miten tähän koko aiheeseen kuuluisi suhtautua? Mitä pitää OT-ympäristössä tehdä eri tavalla, kuin mitä IT-ympäristöissä jo tehdään? Onko asioita, joita voi tehdä OT-ympäristöissä aivan kuten jo olemassa olevissa ympäristöissä, kun haluamme varmistaa että kyberturva ulottuu koko organisaation tarpeisiin? Johdatus OT-ympäristöjen kyberturvaan -koulutus on suunniteltu vastaamaan juuri näihin kysymyksiin. Kurssin suunnittelu ja toteutus Jan Staf, Head of OT Cyber Security, Reformo Networks Oy

 

Johdatus nykyaikaisiin yritysverkkoihin

Tämän kurssin tavoitteena on antaa osallistujille kattava läpileikkaus nykyaikaisten yritysverkkojen toiminnasta ja käytettävissä olevista teknologioista. Mukana on kaikki, mitä CIOn, CISOn, verkko-/tietoturva-/tietoliikennepäällikön tai asiantuntijan tulee ymmärtää yritysverkkojen arkkitehtuurista, toiminnasta ja mahdollisuuksista nykyisin. Näihin liittyvät muun muassa avaintermit ohjelmisto-ohjautuvuus, SD-WAN, SASE/SSE, WiFi6/6E, API ja pilvi. Kurssin suunittelu ja toteutus: DI Aki Anttila, Reformo Networks Oy:n teknologiajohtaja, sertifioitu tietoliikenneasiantuntija. 

 

Lisätietoja: Kia Wentzel, Arrow Education, puh. 040 565 015, kia.wentzel(at)arrow.com