Arrow Electronics, Inc.

IBM Badge Request

Denne samtykkeerklæringen er frivillig og kan tilbakekalles fra pilen når som helst. Jeg kan rette tilbakekallingserklæringen min til education.ecs.emea@arrow.com

Jeg er klar over at at ved å videresende mine personlige opplysninger og e-postadresse til Credly, vil det opprettes en brukerkonto for meg på https://www.youracclaim.com/ og at jeg når som helst selv må tilbakekalle og / eller endre samtykke i https://www.youracclaim.com/ .