Arrow Electronics, Inc.

Vilkår og betingelser

 

Betingelser ved bestilling av kurs og kursplasser

Disse vilkårene gjelder både for forhandlere og sluttkunder om ikke annet er spesifisert.
1. DefinisjonerMed avtale menes bookingsformular, innkjøpsordre og disse salgsbetingelsene.
Med kunde menes den person eller det selskapet som kjøper eller deltar på kurs som gjennomføres av Arrow ECS eller som gjennomføres i Arrow ECS sin regi.
Med deltaker menes den personen som deltar eller skal delta på kurs som gjennomføres av Arrow ECS eller som gjennomføres i Arrow ECS sin regi.
Med kursforhandler menes det selskap som kjøper kurstjenester eller kursplasser av Arrow ECS med formål å videreselge disse kurstjenestene til sluttkunder.

 1. DekningDisse vilkårene gjelder standard, tilpassede og bedriftsinterne kurs som gjennomføres og/eller administreres av Arrow ECS. Andre betingelser gjelder kun om det er mottatt skriftlig fra Arrow ECS.
 2. Påmelding og reservering av kursplassPåmelding til et kurs skal normalt skje på Arrow ECS sin kursside eller via spesialtilpasset kursside for forhandler. Påmelding på tilpassede og bedriftsinterne kurs vil normalt skje via e-post til kurs.ecs.no@arrow.com eller til Arrow ECS' kursavdeling.

Alle kurspåmeldinger må inneholde navn, firma og e-post til deltakeren(e). Arrow ECS vil først sende en bekreftelse på at påmeldingen(e) er mottatt, og deretter sende en bekreftelse pr e-post om at plassen(e) er reservert. Påmeldingen er etter dette å betrakte som bindende.

4. BetalingArrow ECS sender en faktura til bedrifter ved kursstart. Privatkunder må betale kursplasser ved påmelding.

5. Kursforhandlere: Regler som kun gjelder forhandlere av kursKursforhandlere har ansvaret for at Arrow ECS får korrekt informasjon om kursdeltakere. Arrow ECS har intet ansvar om forhandler sender feilaktig informasjon til sluttkunde.
Arrow ECS har intet ansvar for kostnader påført forhandler som oppstår på grunn av feil som forhandler har gjort eller på grunn av manglende informasjon til sluttkunden – slik som kanselleringsbetingelser.
Priser på annet enn åpne kurs er eksklusiv merverdiavgift om intet annet er oppgitt.

6. Avgifter og priserKursprisen inkluderer kostander for instruktør, kursmateriell, teknisk utstyr for kurset og lunsj med mindre noe annet er oppgitt eller avtalt.
Arrow ECS har intet ansvar for kostnader med reise, hotell, parkering eller lignende, og heller intet ansvar for kvaliteten til overnevnte. Prisene på åpne kurs i Norge på Arrow ECS sin web er vist med merverdiavgift. Priser på kurs i utlandet, på bedriftsinterne- og andre kurs er eksklusiv merverdiavgift om intet annet er spesifisert.

7. Avmelding, ombooking og kanselleringA) Hvis avmelding skjer mer enn 10 arbeidsdager før kursstart vil hele kursavgiften krediteres. Merk: Ved EMC-kurs gjelder 17 dager før kursstart.

B) Ved avmelding 10 arbeidsdager eller mindre før kursstart vil Arrow ECS fakturere hele kursavgiften. Merk: Ved EMC-kurs gjelder mindre enn 17 dager før kursstart.

 1. C)En avmelding er kun gyldig når den er bekreftet av Arrow ECS. 
  D)Kunden kan uten omkostninger erstatte en deltaker med en annen så lenge denne deltakeren oppfyller kravene til kurset – dette gjelder også med mindre enn 10 arbeidsdager varsel, men Arrow ECS må informeres før kursstart. 
  E) Avmelding på grunn av sykdom aksepteres ved tilsendt kopi av sykemelding. Kursplassen vil bli fakturert, men deltaker vil kunne delta på det samme kurset ved en senere dato uten omkostning. 
  F) Ombooking av en kursplass kan skje uten avgift når dette skjer mer enn 10 arbeidsdager før kursstart av det opprinnelige kurset. 
  G) Ved ombooking av en kursplass 10 arbeidsdager eller mindre før kursstart til det opprinnelige kurset vil Arrow ECS fakturere kunden 100% for kursplassen på det opprinnelige kurset og 50% for kursplassen på kurset deltakeren ble ombooket til. 
  H) En ombooking er kun gyldig om den er bekreftet av Arrow ECS. 
  I) Sluttkunder som har booket en kursplass hos en forhandler skal gjøre endringer via den samme forhandleren.
  J) Om kurset skal gjennomføres i kundens lokaler eller hos tredjepart så vil alle eventuelle kostnader relatert avmelding eller ombooking faktureres kunden uansett hvor lenge før kursstart denne avmelding eller ombooking skjer. 
  K) En innkjøpt kursplass må brukes innen 6 måneder av kjøpsdatoen med mindre annen avtale eksisterer.
  L) Arrow ECS forbeholder seg retten til å kansellere planlagte kurs. Arrow ECS kan da tilby deltakere fra et kansellert kurs plass på et senere kurs, men er ikke pliktig å gjøre dette. Arrow ECS vil kreditere eventuelt innbetalt kursavgift om et kurs kanselleres.
 2. M)Ved kansellering av et kurs skal Arrow ECS informere kunden om dette minst 10 arbeidsdager før kursstart eller så raskt som mulig. Arrow ECS er ikke pliktig å dekke utgifter relatert til kansellering når kunden har fått informasjon om kansellering minst 10 arbeidsdager innen planlagt kursstart. Merk: Ved EMC kurs gjelder 17 dager før kursstart.
  N)Arrow ECS er i tilfelle hvor et kurs kanselleres med mindre enn 9 arbeidsdagers varsel på grunn av Force Majeure (f.eks. syk instruktør) kun pliktig til å dekke rimelige utgifter som en kursdeltaker har hatt. Dette vil normalt være maksimalt en natt på hotell og reiseutgifter. Disse utgiftene vil kun bli dekket etter avtale og vil primært dekkes som reduksjon på prisen på et kurs. Merk: Ved EMC kurs gjelder mindre enn 16 dager før kursstart.

 3. O)
  Ved avmelding av en sertifiseringstest mindre enn 5 dager før testdato vil hele testavgiften faktureres. Ved tidligere avmelding vil kunden ikke bli fakturert.
  "Guaranteed to run"A) Kurs flagges med "Guaranteed to run" når kurset har alle forutsetninger for å bli gjennomført - instruktør er booket og det er mottatt mer enn minimum antall påmeldinger.

  B) Et kurs som er flagget med "Guaranteed to run", skal gjennomføres, med mindre uforutsette hendelser oppstår. Dette kan være Force Majeure eller avmelding av flere deltakere fra en kunde.

  C) De normale avmelding-, ombooking og kanselleringsreglene gjelder også for "Guaranteed to run" kurs.

  9. Krav til forkunnskaperDet er kundens ansvar å informere kursdeltakerne om eventuelle krav til forkunnskaper til et kurs. Arrow ECS skal gjøre disse kravene til forkunnskap tilgjengelig i kursbeskrivelsene på kursweben.

  Arrow ECS tar intet ansvar om deltakerne som ikke oppfyller forkunnskapskravene allikevel deltar på kurs. Arrow ECS forbeholder seg retten til å kunne utvise kursdeltakere som ikke oppfyller kravene til forkunnskaper om dette viser seg å forstyrre den normale kursingen. I slike tilfeller kan Arrow ECS kreditere mindre enn full kursavgift - typisk for å dekke utgifter som er relatert til denne kursdeltakeren. Eksempler på slike utgifter er lunsj og åpnet kursdokumentasjon.

  10. Export Trade ComplianceNoen leverandører krever at kursdeltakerne oppfyller Export Trade Compliance reglene i USA. Hvis en deltaker ikke oppfyller disse reglene er Arrow ECS pålagt å utvise kursdeltageren. 

  Dette kan i spesielle tilfeller skje senere enn første dag. Arrow ECS vil i slike tilfeller kunne fakturere for kurset 100% og vil ikke dekke utgifter kursdeltakeren har hatt med kurset. Tilsvarende regler vil gjelde om noen leverandører krever tilsvarende kontroller.

  11. GenereltKunden godkjenner at alle immaterielle rettigheter relatert til kursmateriell tilhører Arrow ECS eller leverandøren om ikke annet er spesifisert. Kunden godkjenner at normale copyright regler gjelder all kursmateriell og annet som deltaker får tilgang til i kurset. Det er ikke lov å bruke kursmateriellet til uautorisert undervisning – ei heller oversatt til et annet språk enn originalspråket.

  12. Fornøyd kundegarantiKursdeltakere som ikke er fornøyd med et kurs kan delta på et nytt kurs kostnadsfritt forutsett at:

  A)Deltakeren informerer sin instruktør eller Arrow ECS kursavdelingen i løpet av kurset eller umiddelbart etter kurset om hva som ikke fungerte tilfredsstillende og krever samtidig å få delta ved et nytt kurs.
  B) Erstatningskurset gjelder kun den samme deltakeren og samme kurs ved en senere dato.
  C) Erstatningskurset må tas maksimalt 3 måneder etter den opprinnelige kurset - om ikke annet er avtalt med Arrow ECS.
  D) Ved erstatningskurs kreves det at deltaker tar med seg den originale kursdokumentasjonen fra det første kurset.
  13. Personlige data
  Arrow ECS Education kan bli bedt om å gi informasjon til sine leverandører om dine personlige data (navn, e-post, firma og telefonnummer) for å bevise gjennomføring av kurs og utstede det tilhørende sertifikat. Ved å akseptere disse betingelsene, godkjenner du at Arrow ECS Education gir personlige data til sine leverandører. Dine personopplysninger vil ikke bli brukt til andre formål enn de som er nevnt ovenfor.