Arrow Electronics, Inc.

Kursy VMware dotyczące cyberbezpieczeństwa jako najlepsza metoda obrony przed zagrożeniami

Citrix banner

VMware SEC banner** source

Chroń swoją infrastrukturę z VMware już TERAZ!

  • Wykrywaj ransomware z użyciem logów i alertów obiektów zarządzanych przez vCenter server.
  • Konsola vCenter powiadomi administratorów vSphere za pośrednictwem poczty e-mail lub systemów takich jak PagerDuty.
  • Korzystaj z vRealize Log Insight jako części kompleksowej praktyki w zakresie pełnej ochrony.
  • Monitoruj i analizuj ruch sieciowy za pomocą NSX-T pod kątem znanych i potencjalnych zagrożeń.

FIGURE 3: Ransomware distributed through a targeted attack

RYCINA 3: Oprogramowanie ransomware dystrybuowane poprzez ukierunkowany atak (źródło)

Zacznij budować swoje umiejętności vSphere jako fundament dla prawie wszystkich produktów VMware — odpowiedni również do uzyskania certyfikatu VCP-DCV 2022:

Kursy prowadzone bezpośrednio przez Arrow ECS:

Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration
Priced From

VMW_VSAAW7

Classroom, Instructor Led Online

40 Hours (5 days)

zł 9 900,00


Pozostałe Szkolenia:

Dowiedz się jak używać zakładek Interactive Analytics, aby w pełni zrozumieć dane z logów i nie tylko.

Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration
Priced From

VMW_VRLIDM84

Classroom, Instructor Led Online, Self Paced Training

16 Hours (2 days)

zł 3 700,00

Dowiedz się, jak skonfigurować funkcje zaawansowanego zapobiegania zagrożeniom i nie tylko — odpowiednie również do uzyskania certyfikatu VCP-Security 2022:

Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration
Priced From

VMW_NSXTICM32

Classroom, Instructor Led Online, Self Paced Training

40 Hours (5 days)

zł 9 300,00

Szukasz innych kursów lub certyfikacji VMware?
Sprawdź naszą stronę certyfikacji lub zobacz naszą pełną ofertę kursów VMware tutaj.

 

CERTYFIKACJA VMWARE

 

OFERTA SZKOLEŃ VMWARE

Wszystkie szczegóły oficjalnych dokumentów VMware na temat ochrony przed ransomware można znaleźć tutaj:

 

RANSOMWARE: PEŁNA OCHRONA Z VMWARE

 

VMware SEC promo banner