Arrow Electronics, Inc.

Informacje prawne

Prawo autorskie

O ile nie określono inaczej, prawa autorskie wszystkich materiałów chronionych prawami autorskimi na stronie są własnością Arrow ECS. Arrow ECS ma prawo posługiwać się tymi materiałami bez odszkodowania na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem materiałów i informacji specjalnie przewidzianych w innych warunkach. Dodatkowo Arrow możne kopiować lub w inny sposób pobierać z dowolnej strony informacje i materiały (w tym powiązane grafiki).

Użytkownik nie może kopiować lub udostępniać stronom trzecim w celach komercyjnych jakiejkolwiek treści zamieszczonej na stronie internetowej Arrow ECS bez uprzedniej pisemnej zgody Arrow ECS. Dokumenty opublikowane przez Arrow ECS na stronie internetowej mogą zawierać także inne zastrzeżenia prawne lub opisywać produkty, usługi, procesy lub technologie posiadane przez Arrow lub strony trzecie. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest rozumiana przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób jako przyznanie użytkownikowi prawa autorskiego, patentu lub innej własności intelektualnej Arrow lub stronom trzecim.


Znak towarowy

Nazwa Arrow ECS Education, logo i wszystkie powiązane nazwy produktów i usług, znaki projektowania i slogany są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Arrow ECS i nie mogą być używane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Arrow ECS. Inne produkty i znaki usługowe są znakami towarowymi ich właścicieli.

Ogólne warunki użytkowania serwisu

Zawartość

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony Arrow ECS należy zapoznać się z warunkami użytkowania. W przypadku użycia tej strony użytkowanik oświadcza, że zapoznał się z warunkiami korzystania z serwisu. Jeśli nie wyraża zgody na zaakceptowanie tych warunków, proszony jest, by nie korzystać ze strony. Arrow ECS zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania. Użytkowanie tej strony jest równoznaczne z zapoznaniem się ze zmianami w warunkach użytkowania. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie stanowią własność Arrow ECS. Zabrania się kopiowania jakichkolwiek materiałów ze strony, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Arrow ECS.


Hiperłącza do innych stron WWW

Arrow ECS nie jest odpowiedzialne za żadne zasoby czy też serwisy firm trzecich ogłaszane na stronie. Strona może również zawierać hiperłącza do stron firm trzecich. Jednakże Arrow ECS nie ma kontroli nad zawartością stron firm trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Arrow ECS nie dostarcza licencji ani innych praw do użytkowania znaków i danych zastrzeżonych przez firmy trzecie.


Zakup towarów i usług

Nic co pojawia się na stronie nie stanowi oferty handlowej. Wszystkie złożone zamówienia będą w całości akceptowane lub odrzucane prze odpowiednia komórkę Arrow ECS. Przed złożeniem zamówienia należy zaznajomić się warunkami użytkowania serwisu. Strona ta może zawierać hiperłącza umożliwiające zakup towarów lub usług. Korzystając z tej strony, użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje, że Arrow ECS nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z ewentualnych strat związanych z zakupem produktów i usług firm trzecich.


Informacje zawarte na stronie

Arrow ECS dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie były poprawne. Jednakże Arrow ECS zastrzega sobie prawo do błędów. Użytkownik strony zobowiązany jest do potwierdzenia wszelkich informacji znalezionych na niej.


Ochrona danych

Twoja prywatność jest chroniona zgodnie z ustawą o ochronie danych.