Arrow Electronics, Inc.

Arrow Edukacja prezentuje rozwiązania eLearning

od naszych wiodących producentów

Rozwiązania Arrow e-learning

Korzyści eLearning!

Obecnie kursanci potrzebują odpowiednich, dostosowanych do własnego tempa nauki treści. Odpowiedzią jest e-learning.

Nauka online zaspokaja potrzeby każdego

Na kursy online mogą uczęszczać osoby przebywające w biurze i osoby pracujące w domu, w dogodnym dla nich czasie i w zależności od ich dostępności oraz komfortu.

Wybierając ten sposób prowadzenia, nie jesteś związany konkretną datą i nie musisz polegać na kilku innych uczestnikach ani na instruktorze, aby kurs się odbył. Sam narzucasz własne tempo realizacji Twojego szkolenia.

Wykłady można odbyć dowolną liczbę razy

W przeciwieństwie do nauczania w klasie, w przypadku nauki online możesz uzyskać dostęp do treści nieograniczoną liczbę razy.

Jest to szczególnie korzystne podczas powtórki do przygotowywania się do egzaminu.

Szybka dostępność kontentu

Badania pokazują, że czas potrzebny na naukę jest skrócony o ok 25%-60% wobec tego, który jest wymagany w tradycyjnej nauce. Dlaczego?

  • Szybkie rozpoczęcie i zakończenie lekcji

  • Uczniowie mogą definiować własne tempo uczenia się zamiast podążać za tempem całej grupy

  • Brak podróży na miejsce szkolenia

  • Uczniowie mogą zdecydować się na dogłębniejszą naukę określonych obszarów kursu w swoim czasie

Redukcja kosztów

Niektóre szkolenia eLearning są bardziej opłacalne w porównaniu z tradycyjnymi formami nauki ze względu na mniejsze koszty trenerów, podróży, materiałów szkoleniowych czy zakwaterowania.

Skuteczność

Szkolenia eLearning mają pozytywny wpływ na rentowność organizacji. Ułatwiają zrozumienie treści i jej przetwarzanie:

  • Powoduje to lepsze wyniki na certyfikatach, testach lub innych rodzajach oceny

  • Zwiększa się liczba uczniów, którzy osiągnęli poziom "zaliczony" lub „mistrzowski"

  • Zwiększona umiejętność uczenia się i wdrażania nowych procesów/wiedzy w miejscu pracy

  • Pomoc w utrzymaniu informacji przez dłuższy czas

Nasi dostawcy szkoleń eLearning:

 

IBM eLearning

 

VMware eLearning

 

Microsoft eLearning