Arrow Electronics, Inc.

Oferta VMware dla Arrow Education

VMware vSAN

Oprogramowanie do wirtualizacji pamięci masowej, które w połączeniu z vSphere umożliwia wspólne zarządzanie platformą serwerową i pamięcią masową.

VMware Tanzu

Mikrousługi, kontenery oraz Kubernetes pomagają uwolnić aplikacje od infrastruktury, umożliwiając im niezależną pracę i działanie w dowolnym miejscu. Dzięki VMware Tanzu możesz w pełni wykorzystać te technologie, ułatwić zarządzanie nimi i zautomatyzować ich dostarczanie. Najważniejsze, by programiści mogli robić swoje: tworzyć świetne aplikacje.

VMware vRealize Automation

Nowoczesna platforma do automatyzacji infrastruktury, która umożliwia budowanie i korzystanie z prywatnych i publicznych środowisk chmurowych. Zapewnia automatyzację tworzenia środowisk, zarządzanie konfiguracją i funkcje automatyzacji sieci, które pomagają zwiększyć sprawność, produktywność i wydajność działu IT oraz samego biznesu.

VMware NSX-T™ Data Center (formerly NSX-T)

Koncentruje się na zapewnieniu dostępu sieciowego, bezpieczeństwa, automatyzacji i łatwości utrzymania dla nowoczesnych aplikacji i architektur, w heterogenicznych środowiskach. NSX-T Data Center wspiera aplikacje natywne w chmurze, maszyny fizyczne, różne technologie wirtualizacji, chmury publiczne i multi-cloud.

VMware Horizon 8

Zapewnia możliwość dostarczania bezstanowych wirtualnych stacji roboczych w szybkim czasie, wraz z zcentralizowanym i uproszczonym zarządzaniem. Instant Clone zapewnia produktom Horizon wyjątkowe możliwości dzięki integracji z VMware vSphere i App Volumes.