Arrow Electronics, Inc.

 

 

Zmodernizuj swoje aplikacje na Kubernetes dzięki VMware Tanzu

Citrix banner

VMware Tanzu logoRozpocznij swoją podróż z Tanzu od następujących kursów:

VMware vSphere: Install Configure Manage [V7]

Uczestnicy

Administratorzy i inżynierowie systemowi

Opis szkolenia

Ten pięciodniowy kurs obejmuje intensywne szkolenie praktyczne z zakresu instalacji, konfiguracji i zarządzania środowiskiem VMware vSphere® 7, w tym VMware ESXi™ 7 oraz VMware vCenter Server® 7. Kurs ten przygotowuje do administrowania infrastrukturą vSphere w organizacji dowolnej wielkości.

Wymagania wstępne

Doświadczenie w administrowaniu systemami operacyjnymi Microsoft Windows lub Linux. Kurs ten stanowi podstawę dla większości pozostałych technologii VMware w definiowanym programowo centrum danych.

Kod kursu Nazwa Czas trwania  

VMW_VSICM7

 

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]

 

5 dni

 

PRZEJDŹ DO SZKOLENIA

VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7]

Uczestnicy

Doświadczeni administratorzy i integratorzy systemów systemów odpowiedzialni za projektowanie i wdrażanie vSphere with Tanzu.

Opis szkolenia

Podczas tego 3-dniowego kursu skupisz się na wdrażaniu i zarządzaniu VMware vSphere® with Tanzu. Dowiesz się, w jaki sposób vSphere with Tanzu może być wykorzystany do dostarczania klastrów Kubernetes i skonteneryzowanych aplikacji w środowisku vSphere.

Wymagania wstępne

Kurs ten wymaga ukończenia następujących szkoleń:

  • VMware vSphere: Install, Configure, Manage OR VMware vSphere: Optimize and Scale
    i
  • VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage
Kod kursu Nazwa Czas trwania  

VMW_VSKDM7

 

VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7]

 

3 dni

 

PRZEJDŹ DO SZKOLENIA

Zwiększ swoje kompetencje na kursach:

Tanzu Mission Control: Management and Operations 2020

Uczestnicy

Doświadczeni administratorzy systemów i integratorzy systemów odpowiedzialni za projektowanie i wdrażanie vSphere z Tanzu.

Opis szkolenia

Podczas tego jednodniowego kursu skupisz się na wykorzystaniu VMware TanzuTM Mission ControlTM do dostarczania i zarządzania klastrami Kubernetes. Kurs obejmuje sposoby zarządzania klastrami Kubernetes w siedzibie firmy oraz w chmurze, a także sposoby stosowania polityk dostępu, rejestru obrazów i sieci do klastrów.

Wymagania wstępne

  • Znajomość Kubernetes.
  • Znajomość Amazon Web Services (AWS) jest dodatkową korzyścią, jeśli zamierzasz wdrażać klastry Kubernetes na AWS.
Kod kursu Nazwa Czas trwania  

VMW_TMCMO2020

 

VMware Tanzu Mission Control: Management and Operations 2020

 

1 dzień

 

PRZEJDŹ DO SZKOLENIA

VMware Tanzu Kubernetes Grid: Install, Configure, Manage [V1.0]

Uczestnicy

Administratorzy, którzy odpowiadają za wdrażanie i zarządzanie klastrami Tanzu Kubernetes.

Opis szkolenia

Podczas tego dwudniowego kursu skupisz się na instalacji VMware Tanzu™ Kubernetes Grid™ w środowisku VMware vSphere®, a następnie na dostarczaniu i zarządzaniu klastrami Tanzu Kubernetes.

Wymagania wstępne

Znajomość Kubernetes

Kod kursu Nazwa Czas trwania  

VMW_TKGICM1

 

VMware Tanzu Kubernetes Grid: Install, Configure, Manage [V1.0]

 

2 dni

 

PRZEJDŹ DO SZKOLENIA

VMW_TKGICM13

 

VMware Tanzu Kubernetes Grid: Install, Configure, Manage [V1.3]

 

2 dni

 

PRZEJDŹ DO SZKOLENIA

VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]

Uczestnicy

Doświadczeni administratorzy systemów lub sieci

Opis szkolenia

Ten pięciodniowy, prowadzony w szybkim tempie kurs zapewnia kompleksowe szkolenie w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania środowiskiem VMware NSX-T™ Data Center. Kurs obejmuje kluczowe cechy i funkcje centrum danych NSX-T Data Center oferowane w wydaniu NSX-T Data Center 3.0, w tym ogólną infrastrukturę, przełączanie logiczne, routing logiczny, usługi sieciowe i bezpieczeństwa, mikrosegmentację i zapory sieciowe oraz wiele innych.

Wymagania wstępne

  • Dobre rozumienie usług TCP/IP i bezpieczeństwa sieciowego oraz doświadczenie w pracy z firewalls.
Kod kursu Nazwa Czas trwania  

VMW_NSXTICM3

 

VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3]

 

5 dni

 

PRZEJDŹ DO SZKOLENIA

Sprawdź inne szkolenia VMware: