Arrow Electronics, Inc.

Ścieżka Certyfikacji Microsoft Azure  

certification banner

Microsoft associate icon

Kursy Role-Based Associate – Poszerz swój zakres umiejętności technicznych

Certyfikacja Azure Associate potwierdza umiejętności techniczne i wiedzę w określonych dziedzinach, takich jak: 

  • Azure administration (AZ-104) 
  • Azure development (AZ-204) 
  • Wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie bezpieczeństwa zasobów na platformie Azure (AZ-500) 
  • Planowanie, wdrażanie i zarządzanie rozwiązaniami sieciowymi Azure (AZ-700) 
  • Konfigurowanie oraz zarządzanie obciążeniami platform: Widows Server, lokalnych hybrydowych oraz IaaS (AZ-800+AZ-801) 
  • Tworzenie, zarządzanie i wdrażanie rozwiązań AI (AI-102) 
  • Integrowanie, przekształcanie i konsolidacja danych z różnych systemów (DP-203) 
  • Zastosowanie analityki danych i uczenia maszynowego (DP-100) 
  • Tworzenie lokalnych rozwiązań SQL i usług Azure SQL (DP-300) 
  • Projektowanie, tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analizy danych na skalę korporacyjną (DP-500) 

Aby przygotować się do certyfikacji Role-Based Associate rekomendujemy udział w jednym z następujących kursów, w zależności od certyfikacji, o którą się ubiegasz:

Microsoft Certified: Azure Administrator Associate (Exam AZ-104)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_AZ104T00

Classroom, Instructor Led Online

32 Hours (4 days)

Microsoft Certified: Azure Developer Associate (Exam AZ-204)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_AZ204T00

Classroom, Instructor Led Online

40 Hours (5 days)

Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate (Exam AZ-500)
Microsoft Certified: Azure Network Engineer Associate (Exam AZ 700)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_AZ-700T00

Classroom, Instructor Led Online

24 Hours (3 days)

Microsoft Certified: Windows Server Hybrid Administrator Associate (Exams AZ-800 + 801)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_AZ-800T00

Classroom, Instructor Led Online

32 Hours (4 days)

MCS_AZ-801T00

Classroom, Instructor Led Online

Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate (Exam AI-102)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_AI-102T00

Classroom, Instructor Led Online

40 Hours (5 days)

Microsoft Certified: Azure Data Scientist Associate (Exam DP-100)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_DP-100T01

Classroom, Instructor Led Online

24 Hours (3 days)

Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate (Exam DP-203)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_DP-203T00

Classroom, Instructor Led Online

32 Hours (4 days)

Microsoft Certified: Azure Database Administrator Associate (Exam DP-300)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_DP-300T00

Classroom, Instructor Led Online

32 Hours (4 days)

Microsoft Certified: Azure Enterprise Data Analyst Associate (Exam DP-500)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_DP-500T00

Classroom, Instructor Led Online

32 Hours (4 days)

Microsoft cert logo

Microsoft Partner logo