Arrow Electronics, Inc.

Ścieżka Certyfikacji Microsoft Azure  

certification banner

Microsoft fundamentals icon

Kursy Fundamental – Opanuj podstawy 

Certyfikacja Azure Fundamentals potwierdza podstawowy zakres wiedzy z: 

  • Koncepcji chmurowych; podstawowych usług Azure; oraz zarządzania narzędziami i funkcjami ma platformie Azure  (AZ-900) 
  • Koncepcji uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji powiązanych z Microsoft Azure (AI-900) 
  • Podstawowych koncepcji dotyczących danych i powiązanych usług Microsoft Azure (DP-900) 

Początkującym, którzy nie posiadają wcześniejszej wiedzy, rekomendujemy udział w jednym z następujących kursów w celu przygotowania się do odpowiedniej certyfikacji:  

Microsoft Certified: Azure Fundamentals (Exam AZ-900)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_AZ-900T00

Classroom, Instructor Led Online

8 Hours (1 day)

Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals (Exam AI-900)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_AI-900T00

Classroom, Instructor Led Online

8 Hours (1 day)

Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals (Exam DP-900)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_DP-900T00

Classroom, Instructor Led Online

8 Hours (1 day)

Microsoft cert logo

Microsoft Partner logo