Arrow Electronics, Inc.

Ścieżka Certyfikacji Microsoft Azure  

certification banner

Microsoft specialty icon

Kursy Specialty – Zarządzaj rozwiązaniami branżowymi 

Niszowa wiedza specjalistyczna: Certyfikcja Azure Specialty potwierdza zaawansowane umiejętności w wyspecjalizowanych domenach, takich jak: 

  • Azure dla obciążeń SAP (AZ-120) 
  • Pulpit wirtualny platformy Azure (AZ-140) 
  • Azure Cosmos DB development (DP-420) 

Aby przygotować się do certyfikacji Azure Specialty rekomendujemy udział w jednym z następujących kursów, w zależności od certyfikacji, o którą się ubiegasz: 

Microsoft Certified: Azure for SAP Workloads Specialty (Exam AZ-120)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_AZ-120T00

Classroom, Instructor Led Online

32 Hours (4 days)

Microsoft Certified: Azure Virtual Desktop Specialty (Exam AZ-140)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_AZ-140T00

Classroom, Instructor Led Online

32 Hours (4 days)

Microsoft Certified: Azure Cosmos DB Developer Specialty (exam DP-420)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_DP-420T00

Classroom, Instructor Led Online

32 Hours (4 days)

Microsoft cert logo

Microsoft Partner logo