Arrow Electronics, Inc.

Ścieżka certyfikacji Microsoft Dynamics 365  

certification banner

Microsoft associate icon

Ścieżka certyfikacji Microsoft Dynamics 365  

Certyfikacja Dynamics 365 Associate potwierdza umiejętności techniczne i wiedzę w określonych dziedzinach, takich jak: 

  • Dynamics 365 Sales wzmacniający potencjał sprzedażowy (MB-210) 
  • Aplikacje oparte na modelu Dynamics 365, zasady modelowania danych, konfiguracja Microsoft Power Platform (MB-220) 
  • Tworzenie i wdrażanie rozwiązań wykorzystujących Power Apps, Power BI i Power Virtual Agents (MB-230) 
  • Wdrażanie rozwiązań zarządzających i optymalizujących zasoby, które dopełniają cykl życia usługi terenowej (MB-240) 
  • Przekładanie wymagań biznesowych na skuteczne procesy i rozwiązania biznesowe (MB-300 + MB-310) 
  • Konfiguracja i wdrożenie Dynamics 365 Supply Chain Management (MB-300 + MB-320) 
  • Struktury danych i obiekty powiązane z rozwiązaniami finansowymi i operacyjnymi w Dynamics 365 (MB-300 + MB-500) 
  • Wdrożenie i konfiguracja Microsoft Dynamics 365 Business Central 

Aby przygotować się do certyfikacji Role-Based Associate rekomendujemy udział w jednym z następujących kursów, w zależności od certyfikacji, o którą się ubiegasz: 

Microsoft Certified: Dynamics 365 Sales Functional Consultant Associate (Exam MB-210)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_MB-210T01

Classroom, Instructor Led Online

16 Hours (2 days)

Microsoft Certified: Dynamics 365 Marketing Functional Consultant Associate (Exam MB-220)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_MB-220T00

Classroom, Instructor Led Online

8 Hours (1 day)

Microsoft Certified: Dynamics 365 Customer Service Functional Consultant Associate (Exam MB-230)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_MB-230T01

Classroom, Instructor Led Online

24 Hours (3 days)

Microsoft Certified: Dynamics 365 Field Service Functional Consultant Associate (Exam MB-240)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_MB-240T00

Classroom, Instructor Led Online

24 Hours (3 days)

Microsoft Certified: Dynamics 365 Finance Functional Consultant Associate (Exams MB-300 + MB-310)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_MB-300T00

Classroom, Instructor Led Online

16 Hours (2 days)

MCS_MB-310T00

Classroom, Instructor Led Online

32 Hours (4 days)

Microsoft Certified: Dynamics 365 Supply Chain Management Functional Consultant Associate (Exams MB-300 + MB-330)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_MB-300T00

Classroom, Instructor Led Online

16 Hours (2 days)

MCS_MB-330T00

Classroom, Instructor Led Online

40 Hours (5 days)

Microsoft Certified: Dynamics 365: Finance and Operations Apps Developer Associate (Exams MB-300 + MB-500)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_MB-300T00

Classroom, Instructor Led Online

16 Hours (2 days)

MCS_MB-500T00

Classroom, Instructor Led Online

40 Hours (5 days)

Microsoft Certified: Dynamics 365 Business Central Functional Consultant Associate (Exam MB-800)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_MB-800T00

Classroom, Instructor Led Online

32 Hours (4 days)

Microsoft cert logo

Microsoft Partner logo