Arrow Electronics, Inc.

Ścieżka certyfikacji Security, Compliance, and Identity  

certification banner

Microsoft associate icon

Kursy Role-Based Associate – Poszerz swój zakres umiejętności technicznych  

Certyfikacja Microsoft Security Associate potwierdza umiejętności techniczne i wiedzę w takich dziedzinach jak: 

  • Reagowanie na zagrożenia przy użyciu Microsoft Sentinel, Microsoft Defender for Cloud, Microsoft 365 Defender (SC-200) 
  • Wdrażanie, obsługa i dostęp do systemów zarządzania tożsamością za pomocą Microsoft Azure AD (SC-300) 
  • Planowanie i wdrażanie ryzyka oraz kontrole zgodności w portalu Microsoft Purview (SC-400) 
  • Wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie bezpieczeństwa zasobów na platformie Azure (AZ-500) 

Aby przygotować się do certyfikacji Role-Based Associate  rekomendujemy udział w jednym z następujących kursów, w zależności od certyfikacji, o którą się ubiegasz:  

Microsoft Certified: Security Operations Analyst Associate (Exam SC-200)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_SC-200T00

Classroom, Instructor Led Online

32 Hours (4 days)

Microsoft Certified: Identity and Access Administrator Associate (Exam SC-300)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_SC-300T00

Classroom, Instructor Led Online

32 Hours (4 days)

Microsoft Certified: Information Protection and Compliance Administrator Associate (Exam SC-400)
Course Code
Course Title
Forma dostarczenia
Duration

MCS_SC-400T00

Classroom, Instructor Led Online

32 Hours (4 days)

Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate (Exam AZ-500)
Microsoft cert logo

Microsoft Partner logo