Arrow Electronics, Inc.

Writing Reports with Report Builder and SSRS Level 2

Kod: MCS_55128

Czas trwania: 16 Hours (2 days)

Cena netto: zł2 300,00

Opis szkolenia

Odkryj zaawansowane możliwości tworzenia profesjonalnych raportów przy użyciu Report Builder i SSRS. Szkolenie "MS-55128 Writing Reports with Report Builder and SSRS Level 2" otwiera drogę do opanowania umiejętności niezbędnych do pełnego wykorzystania potencjału tych narzędzi. Uczestnicy, dzięki praktycznym warsztatom i zaawansowanym technikom, nabędą kompetencje w zakresie projektowania raportów parametrycznych, wzbogacania raportów o złożone wyrażenia, oraz integracji obrazów i podraportów.

Cel szkolenia

Nasze szkolenie umożliwia osiągnięcie zaawansowanego poziomu w tworzeniu raportów z użyciem Report Builder i SSRS. Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do samodzielnego projektowania skomplikowanych raportów, co przyczyni się do efektywniejszej analizy danych i prezentacji informacji.

Uczestnicy

Nasze szkolenie jest dedykowane osobom, które już posiadają podstawową wiedzę z zakresu tworzenia raportów z użyciem Report Builder i SSRS. Adresowane jest do analityków danych, programistów, specjalistów ds. raportowania i wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie zaawansowanego projektowania i analizy raportów.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem szkolenia zalecamy posiadanie podstawowej wiedzy z obszaru tworzenia raportów w Report Builder i SSRS. Uczestnicy powinni mieć również doświadczenie w obszarze analizy danych oraz znajomość podstawowych pojęć związanych z raportowaniem.

Program szkolenia

 Podczas szkolenia nauczysz się tworzyć raporty parametryczne, wykorzystywać regiony danych wykazu, rozwijać raporty za pomocą zaawansowanych wyrażeń, integrować obrazy i podraporty, projektować raporty Drilldown i Drillthrough, oraz tworzyć wykresy, paski danych i wskaźniki dla bardziej efektywnej analizy i wizualizacji danych biznesowych. Zdobędziesz kompleksowe umiejętności w zakresie zaawansowanego projektowania raportów z użyciem Report Builder i SSRS.

Raporty parametrów
Regiony danych wykazu
Rozszerzanie raportów za pomocą wyrażeń złożonych
Ulepszanie raportów za pomocą obrazów i podraportów
Raporty Drilldown i Drillthrough
Wykresy, paski danych i wskaźniki

Terminy
Data
Lokalizacja
Strefa czasowa
Język
Typ szkolenia
Gwarancja
Cena netto

27 maj 2024

Virtual Classroom

CEDT

Polish

Instructor Led Online

zł 2 300,00