Arrow Electronics, Inc.

Administering System Center Configuration Manager

Kod: MCS_20703-1

Czas trwania: 5 days

Cena netto: zł3 700,00

Opis szkolenia

Szkolenie to tlumaczy jak uzywac Configuration Manager’a do efektywnego zarzadzania zasobami sieciowymi, aplikacjami, stanem „zdrowia” stacji klienckich, inwentaryzacja sprzetu i warstwy programistycznej. Porusza kwestie wdrozen systemów operacyjnych, aktualizacji oprogramowania oraz konfiguracji ochrony na stacjach koncowych

Wymagania wstępne

Znajomosc zagadnien zwiazanych z obsluga sieci, znajomosc AD DS., PKI.
Podstawowe wiadomosci w kwestii uzycia PowerHella oraz ról serwera.

Program szkolenia

Zarzadzanie komputerami oraz urzadzeniami mobilnymi w przedsiebiorstwie.

objasnienie architektury systemu Configuration Manager

objasnienie narzedzi administracyjnych Configuration Manager

objasnienie narzedzi do monitorowania oraz rozwiazywania problemów zwiazanych z systemem

Analiza danych przy uzyciu zapytan i raportów

objasnienie tworzenia zapytan

instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server reporting Services

Przygotowanie srodowiska do zarzadzania komputerami PC oraz urzadzeniami mobilnymi

konfiguracja granic oraz grup granic

konfiguracja wykrywania zasobów

integracja z serwerem Exchange do zarzadzaniami urzadzeniami mobilnymi

konfiguracja uzytkowników oraz kolekcji komputerów

Instalacja oraz zarzadzanie klientami systemu

objasnienie klienta Configuration Manager

instalacja klienta Configuration Manager

konfiguracja oraz monitorowanie statusu klientów Configuration Manager

zarzadzanie ustawieniami klientów Configuration Manager

Zarzadzanie zbieraniem danych o komputerach PC i aplikacjach

wprowadzenie do zbierania danych

konfiguracja zapasów sprzetowych i aplikacyjnych

zarzadznie zbieraniem spisu

objasnienie zliczania uzycia oprogramowania

konfiguracja oraz zarzadzanie Asset Intelligence

Zarzadzanie oraz dystrybucja plików uzywanych we wdrozeniach

przygotowanie infrastruktury do zarzadzania trescia

dytrybucja oraz zarzadzanie trescia na punktach dystrybucyjnych

Wdrazanie oraz zarzadzanie aplikacjami

objasnienie zarzadzania aplikacjami

tworzenie aplikacji

wdrazanie aplikacji

zarzadzanie aplikacjami

wdrazanie wirtualnych aplikacji App-V przy uzyciu SCCM (opcjonalnie)

wdrazanie oraz zarzadzanie aplikcjami z Windows Store.

Zarzadzanie oraz wdrazanie aktualizacji dla komputerów PC

objasnienie zarzadzania aktualizacjami

przygotowanie serwera Configuration Manager do zarzadzania aktualizacjami

zarzadzanie aktualizacjami

konfiguracja automatycznych regul wdrazania aktualizacji

monitorowanie oraz rozwiazywanie problemów z aktualizacjami

Wdrozenie Endpoint Protection dla komputerów PC

objasnienie Endpoint Protection w SCCM

konfiguracja, wdrozenie oraz monitorowanie polityk Endpoint Protection

Zarzadzanie zgodnoscia oraz zabezpieczanie dostepu do danych

objasnienie zarzadzania zgodnoscia oraz zabezpieczania dostepu do danych

konfiguracja ustawien zgodnosci z wyznaczonymi standardami

przegladanie wyników sprawdzania zgodnosci

zarzadzanie dostepem do zasobów oraz danych

Wdrazanie systemów operacyjnych

objasnienie instalacji systemu operacyjnego

przygotowanie do wdrazania systemu operacyjnego

wdrazanie systemu operacyjnego

zarzadzanie systemem Windows jak usluga

Zarzadzanie oraz utrzymanie serwera Configuration Manager

konfiguracja ról administracyjnych oraz dostepu do konsoli

konfiguracja narzedzi zdalnych

objasnienie utrzymania serwera Configuration Manager

back- up oraz odtwarzanie serwera Configuration Manager

Terminy