Arrow Electronics, Inc.

MS-55341 Installation, Storage, And Compute With Windows Server

Kod: MCS_20740

Czas trwania: 32 Hours (4 days)

Cena netto: zł3 090,00

Opis szkolenia

Ten pięciodniowy kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla specjalistów IT, którzy mają pewne doświadczenie z systemem Windows Server. Jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie pamięcią masową i obliczeniami przy użyciu systemu Windows Server i którzy muszą zrozumieć scenariusze, wymagania oraz opcje pamięci masowej i obliczeniowe dostępne i mające zastosowanie do systemu Windows Server. Chociaż ten kurs i powiązane laboratoria są napisane dla systemu Windows Server 2022, nauczane umiejętności będą również wstecznie kompatybilne z serwerami Server 2016 i Server 2019. Kurs i laboratoria skupiają się również na tym, jak administrować Windows Server za pomocą nie tylko tradycyjnych narzędzi, takich jak PowerShell i Server Manager, ale także Windows Admin Center.

Cel szkolenia


 

Uczestnicy

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy mają pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server i szukają pojedynczego pięciodniowego kursu obejmującego technologie pamięci masowej i obliczeniowe w systemie Windows Server. Ten kurs pomoże im zaktualizować wiedzę i umiejętności związane z pamięcią masową i obliczeniami w systemie Windows Server.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza na temat zagadnien sieciowych

Wiedza na temat najwazniejszych kwestii dotyczacych zabezpieczen

Podstawowowa znajomosc uslug AD DS

Podstawowa wiedza z zakresu sprzetu serwerowego

Program szkolenia

 1. Instalacja, aktualizacja i migracja serwerów i obciążeń
wstęp do systemu Windows Server
• przygotowanie i instalowanie Server Core
• przygotowanie do aktualizacji i migracji
• migracja ról i obciążeń serwera
• modele aktywacji systemu Windows Server

 


2. Konfiguracja pamięci lokalnej
zarządzanie dyskami w Windows Server
• zarządzanie woluminami w Windows Server

 


3. Wdrażanie rozwiązań pamięci masowej dla przedsiębiorstw
• omówienie rozwiązań DAS, NAS i SAN
• porównanie Fibre Channel, iSCSI i Fibre Channel over Ethernet
• wprowadzenie do iSNS, DCB i MPIO
• konfiguracja udostępniania w systemie Windows Server

 


4. Wdrażanie miejsc do magazynowania oraz deduplikacji danych
wdrażanie miejsc do magazynowania
• zarządzanie miejscami do magazynowania
• wdrażanie deduplikacji danych

 


5. Wprowadzenie do funkcji Hyper-V
instalacja Hyper-V
• konfiguracja pamięci na serwerach hosta Hyper-V
• konfiguracja sieci na serwerach hosta Hyper-V
• konfiguracja maszyn wirtualnych Hyper-V
• zarządzanie wirtualnymi

 


6. Wprowadzenie do kontenerów w systemie Windows Server
wdrażanie kontenerów Windows Server i Hyper-Vinstalacja, konfiguracja i zarządzanie kontenerami za pomocą narzędzia Docker

 


7. Wysoka dostępność i odzyskiwanie danych po awarii
określanie poziomów dostępności
• planowanie rozwiązań w zakresie wysokiej dostępności i odzyskiwania danych po awarii z wykorzystaniem maszyn wirtualnych Hyper-V
• tworzenie kopii zapasowych i przywracanie przy użyciu funkcji Windows Server Backup
• wysoka dostępność z wykorzystaniem klastra pracy awaryjnej w Windows Server

 


8. Wdrażanie klastra pracy awaryjnej
planowanie klastra pracy awaryjnej
• tworzenie i konfiguracja nowego klastra pracy awaryjnej
• utrzymywanie klastra pracy awaryjnej
• rozwiązywanie problemów z klastrem pracy awaryjnej
• wdrażanie rozwiązania wysokiej dostępności dzięki rozciągniętym klastrom

 


9. Implementacja klastrów pracy awaryjnej z Hyper-V systemu Windows Server
• wprowadzenie do integracji Hyper-V z klastrem pracy awaryjnej
• wdrażanie maszyn wirtualnych Hyper-V na klastrach pracy awaryjnej
• kluczowe funkcje maszyn wirtualnych w środowisku klastrowym

 


10. Wdrażanie równoważenia obciążenia sieciowego
wprowadzenie do równoważenia obciążenia sieciowego
• konfiguracja klastra równoważenia obciążenia sieciowego
• planowanie wdrożenia równoważenia obciążenia sieciowego

 


11. Tworzenie i zarządzanie obrazami wdrażania
• wprowadzenie do obrazów wdrażania
• tworzenie i zarządzanie obrazami wdrażania za pomocą narzędzia MDT
• środowiska maszyn wirtualnych dostosowane do różnych obciążeń roboczych

 


12. Zarządzanie, monitorowanie i utrzymywanie instalacji maszyn wirtualnych
• wprowadzenie do usługi WSUS i opcje wdrażania
• proces zarządzania aktualizacjami za pomocą usługi WSUS
• wprowadzenie do rozszerzenia DSC programu PowerShell
• przegląd narzędzi do monitorowania Windows Server
• korzystanie z monitora wydajności
• monitorowanie dzienników zdarzeń

Terminy
Data
Lokalizacja
Strefa czasowa
Język
Typ szkolenia
Gwarancja
Cena netto

08 maj 2023

Virtual Classroom

CEDT

Polish

Instructor Led Online

zł 3 090,00