Arrow Electronics, Inc.

MS-20742 Identity with Windows Server 2016

Kod: MCS_20742

Czas trwania: 5 days

Cena netto: zł3 700,00

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejetnosci w zakresie wdrazania i konfigurowania Uslug Domenowych Active Directory w srodowisku rozproszonym, wdrazania zasad grupy, wykonywania kopii zapasowej i przywracania danych, monitorowania i rozwiazywania problemów zwiazanych z Active Directory w Windows Server 2016 oraz wdrazania innych ról, takich jak: Uslugi Federacyjne (AD FS) i Uslugi Certyfikacyjne (AD CS).

Uczestnicy

Kurs przeznaczony dla profesjonalistów IT, którzy posiadaja wiedze i doswiadczenie w zarzadzaniu usluga katalogowa Active Directory i chca rozwinac wiedze z technologii dostepu w Windows Server 2016.

 

Wymagania wstępne

Uczestnicy szkolenia powinni posiadac doswiadczenie  w zakresie:

 • Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
 • Znajomosc podstaw sieci: adresacja IP, DNS, DHCP.
 • Podstawy Microsoft Hyper-V.
 • Znajomosc systemów klienckich Windows.
 • Podstawy Windows PowerShell.

Program szkolenia

Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny

 • Omówienie uslugi AD DS
 • Omówienie funkcji kontrolerów domeny
 • Wdrazanie kontrolerów domeny

Zarzadzanie obiektami AD DS

 • Zarzadzanie kontami uzytkowników
 • Zarzadzanie grupami
 • Zarzadzanie obiektami komputerów
 • Obsluga srodowiska za pomoca Windows PowerShell
 • Implementacja i zarzadzanie jednostkami organizacyjnymi

Zaawansowane zarzadzanie infrastruktura AD DS

 • Przeglad zaawansowanych wdrozen uslug AD DS
 • Konfiguracja relacji zaufania AD DS 

Implementacja i administracja 

 • Omówienie procesów replikacji w uslugach AD DS
 • Konfiguracja lokacji w AD DS
 • Konfiguracja i monitoring procesów replikacji AD DS

Implementacja Group Policy Objects (GPO)

 • Przedstawienie uslug Group Policy
 • Implementacja i administracja GPO
 • Zakres dzialania i proces przetwarzania w Group Policy
 • Analiza zagadnien rozwiazywania problemów w GPO 

Zarzadzanie ustawieniami uzytkownika z wykorzystaniem GPO

 • Implementacja szablonów administracyjnych
 • Konfiguracja wybranych opcji GPO: przekierowanie folderów, instalacja oprogramowania oraz konfiguracja skryptów
 • Konfiguracja preferencji w Group Policy

Zabezpieczanie AD DS

 • Zabezpieczanie kontrolerów domeny
 • Implementacja zabezpieczen kont
 • Wdrazanie audytów uwierzytelniania w AD
 • Konfiguracja zarzadzania kontami serwisowymi

Wdrazanie oraz zarzadzanie AD CS

 • Wdrazanie CA
 • Administracja CA
 • Rozwiazywanie problemów oraz zarzadzanie CA

Wdrazanie i zarzadzanie certyfikatami

 • Wdrazanie i zarzadzanie szablonami certyfikatów
 • Zarzadzanie certyfikatami, procesami odnawiania i odzyskiwania certyfikatów
 • Zastosowanie uzycia certyfikatów w srodowisku biznesowym
 • Implementacja i zarzadzanie kartami inteligentnymi

Implementacja i administracja uslugami AD FS

 • Omówinie uslug AD FS
 • Wymogi i planowanie uslugi AD FS
 • Wdrazanie i konfiguracja AD FS
 • Przeglad mozliwosci Web Application Proxy

Implementacja i zarzadzanie usluga AD RMS

 • Omówienie AD RMS
 • Wdrazanie i zarzadzanie infrastruktura AD RMS
 • Konfiguracja zawartosci zabezpieczenia tresci AD RMS

Implementacja synchronizacji AD DS z Azure AD

 • Planowanie i przygotowywanie scenariuszy synchronizacji danych
 • Implementacja danych przy uzyciu Azure AD Connect
 • Zarzadzanie tozsamosciami w rozwiazaniach laczonych

Monitorowanie, zarzadzanie i odzyskiwanie danych w AD DS

 • Monitorowanie AD DS
 • Zarzadzanie baza AD DS
 • Proces odzyskiwania obiektów w AD DS

Terminy