Arrow Electronics, Inc.

SharePoint 2013 End User

Kod: MCS_55031

Czas trwania: 24 Hours (3 days)

Cena netto: zł3 000,00

Opis szkolenia

szkolenie MS 55031 SharePoint 2013 End User przeznaczone jest dla nowych i obecnych uzytkowników SharePoint.

Wymagania wstępne

- podstawowe umiejetnosci obslugi komputera

Program szkolenia

Module 1: Wprowadzenie do SharePoint 2013
- szablony bibliotek
- Podstawowe listy SharePoint
- Podstawowe biblioteki
- szablony bibliotek
- tworzenie bibliotek
- zarzadzanie dokumentami i wersjonowaniem

Module 2: Praca z widokami list i bibliotek
- widoki domyslne
- dostosowywanie widoków

Module 3: Praca z witrynami
- szablony witryn
- tworzenie witryn
- nawigacja witryny

Module 4: Zawartosc strony
- biblioteka strony typu Wiki
- strony skladników Web Part
- praca ze skladnikami Web Part

Module 5: Biblioteka formularzy
- tworzenie biblioteki formularzy
- tworzenie formularzy InfoPath
- publikowanie formularzy InfoPath w witrynach SharePoint

Module 6: Kolumny witryny i typy zawartosci
- galeria kolumn witryny
- tworzenie kolumn witryny
- galeria typów zawartosci witryny
- tworzenie typów zawartosci

Module 7: Integracja z pakietem Office
- integracja z programem Excel
- integracja z programem Outlook
- integracja z programem Access

Module 8: Zarzadzanie uprawnieniami witryny SharePoint
- grupy SharePoint
- przypisywanie uprawnien
- poziomy uprawnien

Module 9: Uslugi spolecznosciowe
- konfiguracja profili uzytkownika oraz witryny osobistej
- kanaly informacyjne
- People Newsfeeds
- Document Newsfeed
- Site Newsfeed
- znakowanie Newsfeed
- zarzadzanie witrynami osobistymi

Terminy