Arrow Electronics, Inc.

SharePoint 2013 Site Collection and Site Administration

Kod: MCS_55033

Czas trwania: 40 Hours (5 days)

Cena netto: zł3 950,00

Uczestnicy

Kurs MS-55033 przeznaczony jest dla administratorów, developerów oraz zaawansowanych uzytkowników pracujacych w srodowisku SharePoint 2013.

Wymagania wstępne

Znajomosc srodowiska Windows 7 i 8, Office 2010,2013 oraz Internet Explorer, podstawowa wiedza dotyczaca zastosowan platformy SharePoint.

Program szkolenia

1.Rozpoczynanie pracy z SharePoint 2013
przeglad ról administratorów witryny i kolekcji witryn SharePoint 2013
definiowanie terminologii SharePoint
nawigacja w witrynie SharePoint
interakcja ze wstazka
tworzenie i edycja prostej zawartosci
 
2.Planowanie portalu firmowego przy uzyciu SharePoint 2013
definiowanie nadzoru
praca z architektura informacji
implementacja hierarchii witryn

3.Tworzenie portalu firmowego
tworzenie struktury witryn
definiowanie aplikacji SharePoint
dostosowywanie list i bibliotek
omówienie widoków na listach i bibliotekach
tworzenie widoków na listach i bibliotekach
modyfikacja nawigacji
 
4.Tworzenie spójnosci miedzy witrynami
definiowanie kolumn witryny
definiowanie typów zawartosci
implementacja taksonomii
konfiguracja organizatora zawartosci
promowanie spójnosci przez stosowanie szablonów witryn
 
5.Zabezpieczanie portalu firmowego
omówienie uprawnien i zabezpieczen w SharePoint
tworzenie grup SharePoint
zarzadzanie uprawnieniami
wspóldzielenie a tradycyjny model zabezpieczen
 
6.Dostosowanie wygladu portalu, Zmiana wygladu portalu
edycja strony
praca ze skladnikami Web Part i App Part
kierowanie zawartosci do grup odbiorców
 
7.Rozszerzanie portalu
tworzenie zewnetrznych typów zawartosci
konfiguracja witryny eDiscovery
przeglad pozostalych opcji zarzadzania rekordami

8.Korzystanie z zarzadzania zawartoscia Web
zalaczanie zarzadzania trescia Web
zarzadzanie struktura zawartosci
nawigowanie przy uzyciu zarzadzalnych metadanych
konfiguracja przeplywu akceptacji publikowania
 
9.Zmniejszanie dystansu spolecznosciowego
konfiguracja funkcji spolecznosciowych w SharePoint 2013
tworzenie witryny spolecznosciowej
 
10.Wyszukiwanie informacji przy uzyciu uslugi Search
przeglad funkcji wyszukiwania w SharePoint 2013
konfiguracja ustawien wyszukiwania
 
11.Kontrola i planowanie wzrostu
przeglad nadzoru dla administracji witryn
omówienie realizacji nadzoru
 
12.Administracja portalem opartym o SharePoint 2013
przeglad ustawien dla administratorów kolekcji witryn
przeglad ustawien dla administratorów witryn

Terminy