Arrow Electronics, Inc.

MS-55039: Windows PowerShell Scripting and Toolmaking

Kod: MCS_55039

Czas trwania: 5 day(s)

Cena netto: zł3 950,00

Opis szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla profesjonalistów IT, którzy posiadaja wiedze na temat technik i technologii Windows PowerShell 3.0 i którzy chca za pomoca Windows PowerShell 3.0 budowac narzedzia wielokrotnego uzytku. Kursanci mogli juz miec do czynienia z szeroka gama produktów i technologii serwerowych/klienckich, które oferuja integracje z Windows PowerShell, w tym Microsoft Exchange Server, Microsoft Windows Active Directory Domain Services, Microsoft SharePoint Server i wiecej. Kurs koncentruje sie na jezyku skryptów Windows PowerShell oraz na koncepcji i technik niezbednych do tworzenia profesjonalnych narzedzii wielokrotnego uzytku.

Wymagania wstępne

Doswiadczenie w zarzadzaniu serwerami i komputerami w systemie Windows

Doswiadczenie w uruchamianiu z wiersza polecen interaktywnych polecen Windows PowerShell 

Zalecany kurs jest 10961 jako podstawowy

Program szkolenia

Przygotowanie do tworzenia skryptów

zabezpieczanie srodowiska skryptowego

zrozumienie zmiennych i operatorów

zrozumienie konstrukcji i zasiegu skryptów

Parametryzacja polecenia

projektowanie parametrów

wdrozenie parametrów

Tworzenie modulu skryptowego

projektowanie modulów skryptowych

wdrozenie modulów skryptowych

Obsluga bledów

projektowanie obslugi bledów

wdrozenie obslugi bledów

Pisanie polecen uzywajacych potoków wejsciowych i wyjsciowych

zrozumienie powiazania parametrów potoku

wdrozenie parametrów wejsciowych potoku

wdrozenie parametrów wyjsciowych potoku

Tworzenie hierarchicznego wyjscia polecen

projektowanie zlozonego wyjscia polecenia

wdrozenie zlozonego wyjscia polecenia

uzywanie hierarchii obiektów

Debugowania skryptów

projektowanie skryptów do debugowania

wdrozenie debugowania skryptów

Dostosowanie domyslnego formatowania

projektowanie formatowania

wdrozenie niestandardowego formatowania

Dodawanie zaawansowanych atrybutów parametru oraz dokumentacji polecen

wdrazanie zaawansowanych atrybutów parametrów

wdrazanie dokumentacji pomocy 

Tworzenie skryptów kontroli

projektowanie przetwarzania skryptu

wdrozenia skryptu kontroli

Tworzenie raportów w formacie HTML

tworzenie podstawowych raportów w formacie HTML

tworzenie rozszerzonych raportów w formacie HTML

Tworzenie podstawowych workflow-s

zrozumienie workflow

wdrozenie workflow

Praca z danymi XML

zrozumienie XML

wdrozenie przetwarzania XML

Uzywanie zaawansowanych technik skryptowych

korzystanie z funkcjonalnosci zewnetrznych

dodawanie elementów interfejsu graficznego uzytkownika

Tworzenie funkcji proxy

projektowanie funkcji proxy

wdrozenia funkcji proxy

Budowanie narzedzi w Windows PowerShell

projektowania narzedzii

wdrozenia narzedzii

testowania narzedzii

Terminy