Arrow Electronics, Inc.

MS-55039: Windows PowerShell Scripting and Toolmaking

Kod: MCS_55039

Czas trwania: 40 Hours (5 days)

Cena netto: zł3 950,00

Opis szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla profesjonalistów IT, którzy posiadaja wiedze na temat technik i technologii Windows PowerShell 3.0 i którzy chca za pomoca Windows PowerShell 3.0 budowac narzedzia wielokrotnego uzytku. Kursanci mogli juz miec do czynienia z szeroka gama produktów i technologii serwerowych/klienckich, które oferuja integracje z Windows PowerShell, w tym Microsoft Exchange Server, Microsoft Windows Active Directory Domain Services, Microsoft SharePoint Server i wiecej. Kurs koncentruje sie na jezyku skryptów Windows PowerShell oraz na koncepcji i technik niezbednych do tworzenia profesjonalnych narzedzii wielokrotnego uzytku.

Wymagania wstępne

Doswiadczenie w zarzadzaniu serwerami i komputerami w systemie Windows

Doswiadczenie w uruchamianiu z wiersza polecen interaktywnych polecen Windows PowerShell 

Zalecany kurs jest 10961 jako podstawowy

Program szkolenia

1. Przygotowanie do tworzenia skryptów

• Zabezpieczanie środowiska skryptowego

• Zrozumienie zmiennych i operatorów

• Zrozumienie konstrukcji i zasiegu skryptów


2. Parametryzacja polecenia

• Projektowanie parametrów

• Wdrożenie parametrów


3. Tworzenie modulu skryptowego

• Projektowanie modułów skryptowych

• Wdrozenie modułów skryptowych


4. Obsluga błędów

• Projektowanie obsługi błedów

• Wdrożenie obsługi błedów


5. Pisanie poleceń używajacych potoków wejściowych i wyjściowych

• Zrozumienie powiązania parametrów potoku

• Wdrożenie parametrów wejściowych potoku

• Wdrożenie parametrów wyjściowych potoku


6. Tworzenie hierarchicznego wyjscia polecen

• Projektowanie złożonego wyjścia polecenia

• Wdrożenie zlożonego wyjścia polecenia

• Używanie hierarchii obiektów


7. Debugowania skryptów

• Projektowanie skryptów do debugowania

• Wdrożenie debugowania skryptów


8. Dostosowanie domyslnego formatowania

• Projektowanie formatowania

• Wdrożenie niestandardowego formatowania


9. Dodawanie zaawansowanych atrybutów parametru oraz dokumentacji poleceń

• Wdrażanie zaawansowanych atrybutów parametrów

• Wdrażanie dokumentacji pomocy


10. Tworzenie skryptów kontroli

• Projektowanie przetwarzania skryptu

• Wdrożenia skryptu kontroli


11. Tworzenie raportów w formacie HTML

• Tworzenie podstawowych raportów w formacie HTML

• Tworzenie rozszerzonych raportów w formacie HTML


12. Tworzenie podstawowych workflow-s

• Zrozumienie workflow

• Wdrożenie workflow


13. Praca z danymi XML

• Zrozumienie XML

• Wdrożenie przetwarzania XML


14. Używanie zaawansowanych technik skryptowych

• Korzystanie z funkcjonalnosci zewnetrznych

• Dodawanie elementów interfejsu graficznego uzytkownika


15. Tworzenie funkcji proxy

• Projektowanie funkcji proxy

• Wdrożenia funkcji proxy


16. Budowanie narzedzi w Windows PowerShell

• Projektowania narzedzii

• Wdrozenia narzedzii

• Testowania narzedzii

Terminy
Data
Lokalizacja
Strefa czasowa
Język
Typ szkolenia
Gwarancja
Cena netto

17 kwi 2023

Virtual Classroom

CEDT

Polish

Instructor Led Online

zł 3 950,00