Arrow Electronics, Inc.

Introduction to Microsoft Excel 2016

Kod: MCS_55165

Czas trwania: 8 Hours (1 day)

Cena netto: zł1 100,00

Program szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla studentów, którzy chcą zdobyć niezbędne umiejętności do tworzenia, edytowania, formatowania i drukowania podstawowych arkuszy programu Microsoft Excel 2016.1. Tworzenie skoroszytu programu Microsoft Excel
• Uruchamianie Microsoft Excel
• Tworzenie skoroszytu
• Zapisywanie skoroszytu
• Pasek stanu
• Dodawanie i usuwanie arkuszy roboczych
• Kopiowanie i przenoszenie arkuszy roboczych
• Zmiana kolejności arkuszy roboczych
• Dzielenie okna arkusza roboczego
• Zamykanie skoroszytu


2. Wstążka
• Tabulatory
• Grupy
• Polecenia


3. Widok do Backstage (menu Plik)
• Wprowadzenie do widoku Backstage
• Otwieranie skoroszytu
• Nowe skoroszyty i szablony Excel
• Drukowanie arkuszy roboczych
• Dodawanie swojego nazwiska do Microsoft Excel
• Zarządzanie wersjami skoroszytu


4. Pasek narzędzi szybkiego dostępu
• Dodawanie wspólnych poleceń
• Dodawanie dodatkowych poleceń za pomocą dostosowywanego okna dialogowego
• Dodawanie poleceń lub grup wstążki


5. Wprowadzanie danych do arkuszy Microsoft Excel
• Wprowadzanie tekstu
• Rozwiń dane między kolumnami
• Dodawanie i usuwanie komórek
• Dodawanie konturu
• Dodawanie hiperłącza
• Dodawanie WordArt do arkusza roboczego
• Korzystanie z autouzupełniania
• Wprowadzanie liczb i dat
• Korzystanie z uchwytu napełniającego


6. Formatowanie arkuszy Microsoft Excel
• Ukrywanie arkuszy roboczych
• Dodawanie kart koloru do arkusza roboczego
• Dodawanie motywów do skoroszytów
• Dodawanie znaku wodnego
• Grupa czcionek
• Grupa wyrównania
• Grupa liczb


7. Używanie formuł w Microsoft Excel
• Operatory matematyczne i kolejność operacji
• Wprowadzanie formuł
• AutoSumowanie (i inne typowe formuły automatyczne)
• Kopiowanie formuł i funkcji
• Referencje względne, bezwzględne i mieszane


8. Pracaz wierszami i kolumnami
• Wstawianie wierszy i kolumn
• Usuwanie wierszy i kolumn
• Transponowanie wierszy i kolumn
• Ustawianie wysokości wiersza i szerokości kolumny
• Ukrywanie i odkrywanie wierszy i kolumn
• Blokowanie okien


9. Edycja arkuszykalkulacyjnych
• Znajdź i zamień
• Używanie schowka
• Zarządzanie komentarzami


10. Finalizowanie arkuszy Microsoft Excel
• Ustawianie marginesów
• Ustawianie orientacji strony
• Ustawianie obszaru drukowania
• Skalowanie wydruku (Dopasuj arkusz na jednej stronie)
• Drukowanie nagłówków na każdej stronie / powtarzających się nagłówków i stopek
• Nagłówki i stopki


11. Funkcje programu Microsoft Excel, które były nowością w wersji 2013
Nowe funkcje w wersji 2016


Terminy