Arrow Electronics, Inc.

Microsoft Azure Security Technologies

Kod: MCS_AZ500

Czas trwania: 32 Hours (4 days)

Cena netto: zł3 650,00

Opis szkolenia

Podczas tego kursu studenci zdobeda wiedze i umiejetnosci potrzebne do wdrozenia kontroli bezpieczenstwa, utrzymania pozycji bezpieczenstwa oraz identyfikacji i usuwania luk w zabezpieczeniach za pomoca róznych narzedzi bezpieczenstwa. Kurs obejmuje skrypty i automatyzacje, wirtualizacje i architekture N-warstwowa w chmurze.

Wymagania wstępne

Znajomosc zagadnien zwiazanych z administracja AZURE

Program szkolenia

Tozsamosc i dostep

Konfiguracja uslugi Azure pod kontem obciazen i subskrypcji
Konfiguracja Azure AD Privileged Identity Management
Konfiguracja zabezpieczen subskrypcji

Ochrona na poziomie platformy

Bezpieczenstwo chmury
Budowanie Sieci
Bezpieczna Siec
Wdrozenie zabezpieczen hosta
Bezpieczenstwo platformy wdrozeniowej
Wdrozenie zabezpieczen subskrypcji

Zadania Ochrony

Konfiguracja uslugi bezpieczenstwa
Konfiguracja zasady bezpieczenstwa przy uzyciu Centrum zabezpieczen Azure
Zarzadzanie alertami bezpieczenstw
Rozwiazywanie problemów bezpieczenstwa
Tworzenie podstawowych linii bezpieczenstwa

Ochrona na poziomie Danych i Aplikacji

Konfiguracja zasady bezpieczenstwa w celu zarzadzania danymi
Konfiguracja zabezpieczenia infrastruktury danych
Konfiguracja szyfrowania danych w spoczynku
Zasady bezpieczenstwa aplikacji
Wdrozenie zabezpieczen dla cyklu zycia aplikacji
Bezpieczne aplikacje
Konfiguracja i zarzadzanie magazynem kluczy Azure

Terminy

We also offer sessions in other countries