Arrow Electronics, Inc.

MS-20462 Administering Microsoft SQL Server Databases

Kod: MCS_M20462

Czas trwania: 5 days

Cena netto: zł3 700,00

Opis szkolenia

Planowanie i instalacja SQL Server
Opisanie bazy danych, fizycznej struktury bazy danych, oraz najbardziej typowe opcje konfiguracyjne.
Wyjasnienie pojecia dziennika transakcji i modeli odzyskiwania danych SQL Server i wdrazania róznych strategii tworzenia kopii zapasowych , które sa dostepne w SQL Server.
Tworzenie kopii zapasowych baz danych SQL Server.
Przywracanie baz danych SQL Server.
Import i eksport danych za pomoca kreatorów, narzedzii kopii i aplikacji.
Praca z modelami zabezpieczen SQL Server , loginów uzytkowników , zawartych w bazie danych .
Praca z pozostalymi rolami serwera i funkcjiami bazodanowymi.
Uzywanie uprawnien do zabezpieczenia zasobów.
Korzystanie z programu audytu SQL Server i Transparent Data Encryption.
Praca z SQL Server Agent, konfigurowanie i tworzenie zadan.
Wdrozenie programu SQL Server Security Agent, konta proxy i poswiadczenia.
Konfiguracja poczty bazy danych, alerty i powiadomienia.
Tworzenie planów konserwacji bazy danych.
Uzycie SQL Server Profiler, SQL Trace, i Distributed Relay.
Uzycie Distributed Management Views i konfiguracja gromadzenia danych.

Uczestnicy

Kurs MS 20462 dostarcza studentom wiedzy i umiejetnosci w celu zarzadzania baza danych w oparciu o Microsoft SQL Server 2014.
Kurs koncentruje sie na korzystaniu z podstawowych zasad zarzadzania baza w oparciu o SQL Server 2014, przedstawia równiez narzedzia oraz metodyke do obslugi bazy.

Wymagania wstępne

Kursanci, którzy sa zainteresowani danym kursem powinni wczesniej posiadac podstawowe umiejetnosci w poslugiwaniu sie administracja baz danych, badz ukonczyc kurs: 20461 Querying Microsoft SQL Server 2014
- Podstawowa znajomosc systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowych funkcji.
- Praktyczna znajomosc jezyka Transact-SQL.
- Praktyczna znajomosc relacyjnych baz danych.
- Pewne doswiadczenie w projektowaniu baz danych.

Program szkolenia

1. Instalowanie programu SQL Server 2014
Wprowadzenie do SQL Server Platform
SQL Server usluga i opcje konfiguracyjne
Uwagi dotyczace instalowania programu SQL Server
Instalacja programu SQL Server 2014

2. Praca z bazami danych
Przeglad baz danych SQL Server
Tworzenie bazy danych
Korzystanie z plików bazy danych i Filegroups
Pliki - przenoszenie bazy danych
Rozszerzenie bufora

3. SQL Server 2014
Strategia tworzenia kopii zapasowych.
Zrozumienie procesu logowania w SQL Server
Planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych programu SQL Server

4. Tworzenie kopii zapasowych baz danych SQL Server 2014
Tworzenie kopii zapasowych baz danych i dzienników transakcji
Zarzadzanie kopiami zapasowymi baz danych
Praca z Backup Options

5. Przywracanie bazy danych SQL Server 2014
Zrozumienie procesu przywracania
Proces przywracania bazy danych
Przywracanie bazy danych systemu i plików Indywidualne

6. Importowanie i eksportowanie danych
Przesylanie danych do / z serwera SQL
Importowanie i eksportowanie tabeli danych
Wstawianie danych
Wdrazanie i uaktualnianie aplikacji w warstwie danych

7. Uzytkownicy, uwierzytelniania i autoryzacja
Uwierzytelnianie Connections w SQL Server
Autoryzacja, logowanie do bazy danych Access
Bazy danych czesciowo zamkniete.

8. Przypisywanie ról serwera i bazy danych
Praca z rolami serwera
Praca z rolami stalej bazy danych
Tworzenie zdefiniowanych przez uzytkownika ról bazy danych

9. Autoryzacja uzytkowników w dostepie do zasobów
Autoryzacja uzytkowników w dostepie do obiektów
Autoryzacja uzytkowników do wykonania kodu
Konfigurowanie uprawnien na poziomie schematu

10. Ochrona danych za pomoca szyfrowania i audytu
Opcje rewizyjnej Data Access w programie SQL Server
SQL Server inspekcje wykonawcze
Zarzadzanie SQL Server Audit
Ochrona danych za pomoca szyfrowania

11. Automatyzacja zarzadzania SQL Server 2014
Automatyzacja SQL Server Management
Praca z SQL Server Agent
Zarzadzanie praca agenta programu SQL Server
Zarzadzanie wieloma serwerami

12. Konfiguracja zabezpieczen dla SQL Server Agent
Zrozumienie SQL Server Agent zabezpieczen
Konfigurowanie poswiadczen
Konfiguracja serwera proxy kont

13. Monitorowanie SQL Server 2014 za pomoca alertów i powiadomien
Konfigurowanie poczty bazy danych
SQL Server Monitoring - wyjatki
Konfigurowanie operatorów alertów i powiadomien.

14. Wykonywanie biezacej konserwacji bazy danych
Zapewnienie integralnosci bazy danych
Indeksy - utrzymanie
Automatyzacja konserwacja bazy danych

15. Sledzenie dostepu do programu SQL Server 2014
Przechwytywanie wiadomosci za pomoca SQL Server Profiler
Poprawa wydajnosci za pomoca Database Engine Tuning Advisor
Praca z opcja sledzenia
Klucze monitorujace

16. Monitorowanie SQL Server 2014
Aktywny monitoring
Przechwytywanie danych i zarzadzanie wydajnoscia
Analiza zebranych danych wydajnosci.
SQL Server Utility

Terminy