Arrow Electronics, Inc.

AZ-500T00 Microsoft Azure Security Technologies

Kod: MCS_AZ-500T00-A

Czas trwania: 32 Hours (4 days)

Cena netto: zł3 650,00

Opis szkolenia

Podczas tego kursu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia kontroli bezpieczeństwa, utrzymania pozycji bezpieczeństwa oraz identyfikacji i usuwania luk w zabezpieczeniach za pomocą różnych narzędzi bezpieczeństwa. Kurs obejmuje skrypty i automatyzację, wirtualizację i architekturę N-warstwową w chmurze.

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnien związanych z administracją AZURE

Terminy