Arrow Electronics, Inc.

MS-55034 Project Server 2013 Inside Out

Kod: MCS_MS55034

Czas trwania: 40 Hours (5 days)

Cena netto: zł4 200,00

Opis szkolenia

Kurs MS 55034 zapoznaje uzytkowników oraz przyszlych administratorów, managerów z tworzeniem i zarzadzaniem projektami, witrynami oraz trescia.

Cel szkolenia

- doswiadczenie w zarzadzaniu projektami z wykorzystaniem Microsoft Project
- rozumienie koncepcji i terminologii stosowanej w trakcie zarzadzania projektami

Uczestnicy

Szkolenie MS 55034 zapoznaje uzytkowników z architektura oraz metodyka zarzadzania projektami.

Program szkolenia

1.Wprowadzenie

2.Architektura, instalacja, aktualizacja architektura
przeglad mozliwosci
instalacja
aktualizacja

3.Ustawienia i administracja dostepem poprzez Project Web Access konfiguracja Project Web Access
dostosowywanie Project Web App
Project Web Access

4.Uprawnienia i bezpieczenstwo

5.Niestandardowe kalendarze przedsiebiorstwa, pola i tabele wyszukiwania

6.Zarzadzanie czasem i zarzadzanie zadaniami

7.Business Intelligence i raportowanie zarzadzanie raportowaniem
funkcjonalnosc Project Server 2013
typowe bledy
funkcje Business Intelligence

8.Witryny projektów, zarzadzanie witrynami projektów
tworzenie projektów

9.Tworzenie kopi zapasowych i odtwarzanie tworzenie kopii zapasowych
zarzadzanie polityka backpu

10.Rozwiazywanie problemów i konserwacja Project Server

Terminy