Arrow Electronics, Inc.

MS-55035 Microsoft SharePoint Server 2013 for the Site Owner/Power User

Kod: MCS_MS55035

Czas trwania: 16 Hours (2 days)

Cena netto: zł2 200,00

Opis szkolenia

Kurs MS 55035 kierowany jest do osób planujacych zarzadzanie obiegiem dokumentów na platformie SharePoint 2013, posiadajacych podstawowa wiedze na temat dotychczasowego zarzadzania na platformie SharePoint 2010 badz SharePoint 2013.

Uczestnicy

Szkolenie Microsoft SharePoint Server 2013 for the Site Owner/Power User przeznaczone jest dla osób pelniacych funkcje zarzadzania, planowania oraz kreowania obiegiem dokumentów jak i dla osób administrujacymi za pomoca platformy Sharepoint z wykorzystaniem produktu SharePoint Server.

Wymagania wstępne

Szkolenie kierowane jest dla zaawansowanych menadzerów posiadajacych duze doswiadczenie w zarzadzaniu platforma SharePoint 2010 badz SharePoint 2013 z obsluga uzytkownika koncowego. Badz dla kadry uczestniczacej w zajeciach "Introduction to SharePoint 2013 for Collaboration and Document Management"

Program szkolenia

1: Role

Role zarzadcy platformy.

Modul ten zapoznaje z tematami obeznania sie z zagadnieniami terminologii oraz nawigacji po platformie SharePoint

Czym jest platforma SharePoint
Role administracyjne SharePoint
Opcje administacyjne SharePoint

2: Uzytkownicy, Grupy, Uprawnienia

Najlepsze praktyki bezpieczenstwa SharePoint.
Uzytkownicy oraz Grupy.
Zarzadzanie oraz dodawanie Uzytkowników oraz Grup.
Dodawanie administratorów dzialów
Uprawnienia oraz poziomy uprawnien.
Tworzenie poziomów dostepowych
Konfigurowanie list i uprawnienia bibliotek
Praca z  Audiences oraz Content Filtering
Zarzadzanie incydentami uzytkowników

3: Strony i dodatki do stron.

Modul ten pokrywa zagadnienia z SharePoint, dodawanie oraz usuwanie dodatków.

Czym sa dane dodatki?
Aktywacja oraz wylaczanie danych dodatków.
Czesto uzywane funkcje.

4: Zarzadzanie witrynami oraz stronami

Modul ten przedstawia tematy zwiazane z tworzeniem oraz zarzadzaniem witrynami oraz stronami w SharePoint

Tworzenie podstron.
Wykozystywanie szablonów
Cykl zycia stron oraz proces kasowania.
Konfiguracja the Look and Feel of a Site
Konfigurowanie opcji nawigacyjnych
Ustawienia Jezykowe
Dodawanie oraz zarzadzanie stronami
Praca z podstronami
Czesto uzywane czesci stron

5: Praca z listami oraz bibliotekami

Modul ten zawiera informacje uzywania platformy list SharePoint oraz bibliotek

SharePointl listy oraz biblioteki
Dokumenty bibliotek
Biblioteki vs. listy z zalacznikami
Dodawanie kolumn do list oraz bibliotek
Kolumny oraz weryfikacja obiektów
Enterprise Metadata and ustawienia slów kluczowych
Tworzenie list oraz podglad bibliotek
Praca z  Office Web Apps
Organizacja zawartosci przy uzyciu folderów oraz danych Metadata
Zdjecia, Kapital oraz inne biblioteki
Praca z koszem.
Konfiguracja RSS Feeds
Konfiguracja przychodzacych E-maili
Zagadnienia z tagowania, notatek oraz rejtingu.

6: Zarzadzanie dokumentami.

Modul ten przedstawia zarzadzanie dodatkami oraz bibliotekami

System zarzadzania uprawnieniami
Sprawdzanie list oraz aktywnosci dokumentów.
Praca z zawartoscia
Wbudowane typy zawartosci.
Zarzadzanie zawartoscia biznesowa uzywajac zdefinjowanych typów danych
Uzywanie kompletów dokumentów
Organizowanie uzycia zawartosci
Przeglad zarzadzania rekordami.

7: SharePoint Workflows

Modul prezentuje przeplyw pracy z wykozystaniem SharePoint 2013

Przeplyw pracy w SharePoint

8: Monitoring SharePoint Activity

Modul ten przedstawia raporty aktywnosci.

Uzycie raportów
Wyszukiwanie raportów

9: SharePoint Apps (Opcjonalnie)

Modul ten przedstawia poznawanie (dodatków) SharePoint 2013 Apps.

Czym sa (dodatki) App?
Praca z wbudowanymi dodatkami.
The SharePoint App Store
Dodatki korporacyjne w App Store
Dodatki na zamówienie.

10:  SharePoint a strony spolecznosciowe (Opcjonalnie)

Modul ten zawiera informacje na temat stron spolecznosciowych utworzonych na platformie SharePoint 2013

Budowanie spolecznosci on-line przy wykorzystaniu platformy SharePoint
Dyskusje oraz moderowanie platformy
Ocena dyskusji oraz naliczanie punktów

Terminy