Arrow Electronics, Inc.

MS-55268 Microsoft Power Automate For End Users

Kod: MCS_MS-55268

Czas trwania: 8 Hours (1 day)

Cena netto: zł1 400,00

Opis szkolenia

Ten kurs przedstawia produkt Microsoft Power Automate od poczatku do konca w ciekawy i praktyczny sposób. Power Automate to róznorodny produkt, który przeksztalca procesy biznesowe w zautomatyzowane, spójne i wizualne przeplywy pracy. Zostal zaprojektowany do przeplatania róznych produktów w Office 365, a takze do laczenia sie z innymi rozwiazaniami lokalnymi i internetowymi. Ten kurs da ci pewnosc wyboru wlasciwych dzialan i logiki przeplywu pracy dla przeplywów pracy firmy.

Wymagania wstępne

Co warto wiedziec przed szkoleniem?

Kurs przeznaczony dla osób korzystajacych z Office365 od jakiegos czasu i starajacych sie zoptymalizowac swoje istniejace procesy biznesowe i zaprojektowac nowe.

Program szkolenia

1. Przedstawienie uslugi Power Automate

Czym jest Power Automate

Benefity automatyzacji

Jak dostac sie do Power Automate

 

2. Rozpoczecie pracy z Power Automate

Korzystanie z szablonów przeplywów

Nawigacja w Power Automate

Edycja przeplywu

Publikacja i uruchomienie przeplywu

Wylaczanie, usuwanie przeplywu

 

3. Logika przeplywu

Dodawanie warunków

Projektowanie przelaczników

Zastosowanie "zastosuj do kazdego"

Konfigurowanie "wykonuj dopóki"

Dodawanie zakresu

 

4. Integracja

Konektory standardowe i premium

Laczenie z uslugami internetowymi

Korzystanie z Power Automate z danymi lokalnymi

5. Aplikacja mobilna
Pobieranie aplikacji mobilnej
Logowanie i zarzadzanie kontem 
Budowanie i zarzadzanie przeplywami 
Tworzenie przycisków 
Kanaly i zatwierdzanie 

6. Administracja i utrzymywanie
Utrzymywanie przeplywu 
Przegladanie historii i analizy
Udostepnianie przeplywu 
Eksport i import przeplywów
Administracja Office 365 dla Power Automate 
Srodowiska
Polityka danych
Integracja danych 

 

Terminy