Arrow Electronics, Inc.

MS-55261 SharePoint For Office 365 Site Owner Training

Kod: MSC_MS55261

Czas trwania: 16 Hours (2 days)

Cena netto: zł2 200,00

Opis szkolenia

Kurs uczy podstaw SharePoint, takich jak praca z witrynami oraz zarzadzanie uprawnieniami do witryn.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane dla menedzerów witryn, dla których srodowisko SharePoint w Office 365 jest nowoscia. Kurs uczy podstaw SharePoint, takich jak praca z witrynami oraz zarzadzanie uprawnieniami do witryn.

Wymagania wstępne

Znajomosc podstaw Office 365, znajomosc obslugi komputera na poziomie ECDL Base.

Program szkolenia

Praca z witrynami

Szablony witryn
Tworzenie witryn
Nawigacja w witrynach
Wnioski

Zawartosc strony

Strony biblioteki Wiki
Strony Web Part
Praca z Web Part
Wnioski

Kolumny witryn i typy zawartosci

Galeria kolumn witryn
Tworzenie kolumn witryn
Galeria typów zawartosci witryn
Tworzenie typów zawartosci
Wnioski

Integracja z pakietem MS Office

Integracja z MS Outlook
Wnioski

Zarzadzanie uprawnieniami witryn SharePoint

Grupy SharePoint
Przypisywanie uprawnien
Dziedziczenie uprawnien
Wnioski

Terminy