Arrow Electronics, Inc.

MS-55238 SharePoint Online For Administrators

Kod: MCS_MS-55238

Czas trwania: 24 Hours (3 days)

Cena netto: zł3 000,00

Opis szkolenia

Szkolenie dla administratorów chcących prawidłowo i optymalnie skonfigurować SharePoint Online. Administratorzy farm lokalnych SharePoint mogą również wykorzystać ten kurs do zrozumienia różnic miedzy ich wersją a wersją Online.

Wymagania wstępne

Niezbędne będą podstawowe umiejętności związane z pracą w środowisku Windows.

Program szkolenia

1. Office 365 oraz SharePoint Online - wprowadzenie
•  Centrum administracyjne Office 365 – podstawy
•  Narzędzia zarządzania SharePoint
•  Bezpieczeństwo i zgodność z prawem
•  Zarządzanie Office 365 i SharePoint Online poprzez PowerShell
•  Porównanie lokalnej farmy SharePoint i SharePoint Online
• Tożsamość użytkowników w Office 365 i SharePoint Online
•  Zarządzanie domenami użytkowników
•  Rozwiązania hybrydowe
•  OneDrive i przekierowanie witryn
•  Przekierowanie Yammer
•  Wyszukiwanie hybrydowe
•  Łączenie z danymi zewnętrznymi w środowisku hybrydowym
•  Taksonomia w środowisku hybrydowym

 

2. Kolekcje witryn
  Topologia kolekcji witryn
•  Tworzenie kolekcji witryn
•  Definiowanie właścicieli i bezpieczeństwo w kolekcji witryn
•  Konfigurowanie magazynu danych
•  Konfigurowanie dostępu zewnętrznego do kolekcji witryn
•  Odtwarzanie kolekcji witryn
•  Konfigurowanie udostępniania zewnętrznego
•  Zarządzanie kolekcją witryn poprzez PowerShell

 

3. Profile użytkowników
•  Podstawowe informacje o usłudze profili
•  Definiowanie właściwości profili
•  Mapowanie właściwości profili i taksonomii
•  Zarządzanie widownią
•  Tworzenie widowni
•  Zarządzanie zasadami profili użytkowników
•  Konfigurowanie zaufanych lokalizacji hosta witryn osobistych
•  Konfigurowanie preferowanych lokalizacji centrum wyszukiwania
•  Definiowanie poziomów uprawnień
•  Konfigurowanie opcji dla newsfeed
•  Konfigurowanie powiadomień e-mail
•  Konfigurowanie usuwania dla witryn osobistych

 

 

4. Usługi łączenia z danymi zewnętrznymi
•  Usługa  łączenia z danymi zewnętrznymi - business connectivity service (BCS)
•  Pliki definicji BDC (Business Data Connectivity) wprowadzenie
•  Tworzenie plików BDC
•  Usługa bezpiecznego przechowywania – wprowadzenie i  konfigurowanie
•  Konfigurowanie połączeń z usługami chmury
•  Konfigurowanie połączeń z usługami lokalnymi
•  Narzędzia do tworzenia połączeń
•  Tworzenie zewnętrznych typów zawartości
•  Wykorzystanie danych zewnętrznych przy tworzeniu list zewnętrznych

 

 

5. Taksonomia
•  Hierarchia obiektów w taksonomii
•  Tworzenie taksonomii
•  Wykorzystanie CSV, Powershell oraz CSOM przy definiowaniu taksonomii
•  Synonimy
•  Delegowanie zadań administracyjnych

 

 

6. Konfigurowanie wyszukiwania
•  Usługa wyszukiwania – wprowadzenie
•  Właściwości zarządzane
•  Tworzenie właściwości zarządzanych
•  Zarządzanie stronami autorytatywnymi
•  Źródła wyników – tworzenie i konfigurowanie
•  Reguły zapytań
•  Pozycjonowanie wyników poprzez reguły zapytań
•  Usuwanie wyników wyszukiwania z indeksu
•  Eksportowanie i importowanie konfiguracji wyszukiwania

 

 

7. Konfigurowanie aplikacji
•  Katalog aplikacji – wprowadzenie, tworzenie, dodawanie elementów do katalogu
•  Dodawanie aplikacji do witryn SharePoint
•  Korzystanie z witryny sklepu
•  Zarządzanie licencjami
•  Konfigurowanie dostępu do sklepu
•  Monitorowanie wykorzystania aplikacji

 

 

8. Zarządzanie zawartością
• Zarządzanie zawartością – wprowadzenie i komponenty
• Konfigurowanie zarządzania rekordami w miejscu
• Konfigurowanie centrum rekordów
• Zapewnianie zgodności z prawem i procedurami – zasady, centrum bezpieczeństwa i zgodność
• Usługa eDiscovery – wykorzystanie, konfigurowanie
• Zabezpieczanie przed utratą danych

 

 


9. Inne ustawienia
• Konfigurowanie ustawień dla OneDrive
• Listy i biblioteki dokumentów
•  Yammer i Newsfeed
•  Zarządzanie dostępem do informacji poprzez Information Rights Management (IRM)
• Klasyfikacja witryn
• Testowanie nowych funkcjonalności Office 365 przed ostatecznym wdrożeniem – Early Release

 

Terminy
Data
Lokalizacja
Strefa czasowa
Język
Typ szkolenia
Gwarancja
Cena netto

05 cze 2023

Virtual Classroom

CEDT

Polish

Instructor Led Online

zł 3 000,00