Arrow Electronics, Inc.

Automating Administration with PowerShell

Kod: MCS_AZ-040T00

Czas trwania: 40 Hours (5 days)

Cena netto: zł3 950,00

Opis szkolenia

Ten kurs zapewnia Uczestnikom:
• wiedzę i umiejętności korzystania z Windows PowerShell do administrowania i automatyzacji administrowania serwerami Windows.
• umiejętności identyfikowania i budowania polecenia, którego potrzebują do wykonania określonego zadania.
• wiedzę jak budować skrypty do wykonywania zaawansowanych zadań, takich jak automatyzacja powtarzalnych zadań i generowanie raportów.
• umiejętności obsługi szerokiej gamy produktów firmy Microsoft w tym Windows Server, Windows Client, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, Microsoft SharePoint Server,      Microsoft SQL Server i Microsoft System Center.

Cel szkolenia

Describe the functionality of Windows PowerShell and use it to run and find basic commands.

• Identify and run cmdlets for local system administration.
• Work with the Windows PowerShell pipeline.
• Use PSProviders and PSDrives to work with other forms of storage.
• Query system information by using WMI and CIM.
• Work with variables, arrays, and hash tables.
• Create basic scripts in Windows PowerShell.
• Administer remote computers with Windows PowerShell.
• Manage Azure resources with PowerShell.
• Manage Microsoft 365 services with PowerShell.
• Use background jobs and scheduled jobs.

Uczestnicy

This course is intended for IT Professionals who are already experienced in general Windows Server, Windows client, Azure, and Microsoft 365 administration, and who want to learn more about using Windows PowerShell for administration. No prior experience with any version of PowerShell or any scripting language is assumed. This course is also suitable for IT Professionals already experienced in server administration, including Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, and Microsoft SQL Server.

Wymagania wstępne

Before attending this course, students must have:

​• Experience with Windows networking technologies and implementation.
• Experience with Windows Server administration, maintenance, and troubleshooting.

Program szkolenia

1. Pierwsze kroki z Windows PowerShell
• Omówienie Windows PowerShell
• Zrozumienie składni poleceń Windows PowerShell
• Wyszukiwanie poleceń i korzystanie z pomocy w Windows PowerShell

 


2. Windows PowerShell do administrowania systemami lokalnymi
• Polecenia cmdlet administracyjne usług domenowych w usłudze Active Directory
• Polecenia cmdlet do konfiguracji sieci
• Polecenia cmdlet do administrowania serwerem
• Windows PowerShell w Windows 10

 


3. Praca z potokami Windows PowerShell
Zrozumienie potoków
• Wybieranie, sortowanie i właściwości obiektów
• Filtrowanie obiektów w potokach
• Zliczanie obiektów w potokach
• Wysyłanie i przekazywanie danych potoku jako dane wyjściowe

 


4. Korzystanie z PSProviders i PSDrives
Korzystanie z PSProviders
• Korzystanie z PSDrives

 


5. Wysyłanie zapytań o informacje dotyczące zarządzania przy użyciu CIM i WMI
Zrozumienie CIM i WMI
• Przeszukiwanie danych za pomocą CIM i WMI
• Wprowadzanie zmian za pomocą CIM i WMI

 


6. Praca ze zmiennymi, tablicami i tablicami mieszającymi
Używanie zmiennych
• Używanie tablic i tablic mieszających

 


7. Skrypty Windows PowerShell
• Wprowadzenie do pisania skryptów w programie Windows PowerShell
• Konstrukcje skryptowe
• Importowanie danych z plików
• Akceptowanie danych wprowadzanych przez użytkownika
• Rozwiązywanie problemów i obsługa błędów
• Funkcje i moduły

 


8. Administrowanie zdalnymi komputerami za pomocą Windows PowerShell
• Używanie podstawowej komunikacji zdalnej Windows PowerShell
• Korzystanie z zaawansowanych technik zdalnych Windows PowerShell
• Używanie PSSsession

 


9. Zarządzanie zasobami Azure za pomocą PowerShell
• Azure PowerShell
• Omówienie Azure Cloud Shell
• Zarządzanie maszynami wirtualnymi platformy Azure za pomocą programu PowerShell
• Zarządzanie miejscem na dane i subskrypcjami

 


10. Zarządzanie usługami Microsoft 365 za pomocą PowerShell
kontami użytkowników, licencjami i grupami Microsoft 365 za pomocą PowerShell
• Zarządzanie usługą Exchange Online za pomocą PowerShell
• Zarządzanie SharePoint Online za pomocą PowerShell
• Zarządzaj Microsoft Teams za pomocą PowerShell

 


11. Korzystanie z zadań w tle i zadań zaplanowanych
• Używanie zadań w tle
• Używanie zaplanowanych zadań

Więcej informacji

After completing this module, students will be able to:

- Create and manage background jobs.
- Create and manage scheduled jobs.

Terminy
Data
Lokalizacja
Strefa czasowa
Język
Typ szkolenia
Gwarancja
Cena netto

19 sie 2024

Virtual Classroom

CEDT

Polish

Instructor Led Online

zł 3 950,00

04 lis 2024

Virtual Classroom

CET

Polish

Instructor Led Online

zł 3 950,00

We also offer sessions in other countries