Arrow Electronics, Inc.

Datacenter

Centra danych opierają się na podobnych koncepcjach:

  • Infrastructures architectures, implementation
  • Network
  • Storage
  • virtualized data center solutions

Zrozumienie tych technologii pomaga przygotować się do odpowiedniej roli w ich zarządzaniu. Wszystkie potrzebują nieprzerwanej dostępności, redundancji operacyjnej i wysokich standardów w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności informacji.
Szkolenia dotyczące centrów danych pozwoli Tobie i Twojemu zespołowi zrozumieć kluczowe technologie i rozwiązania centrum danych, ze szczególnym naciskiem na projektowanie i wdrażanie architektury, przechowywanie danych i wirtualizację.

Organizacje IT są zbudowane wokół kombinacji różnych poziomów technologicznych: systemu operacyjnego, usług i narzędzi do tworzenia, wdrażania i obsługi aplikacji. Obecnie musimy wziąć pod uwagę wszystkie z nich, od sprzętu po infrastrukturę chmurową. Kursy Arrow ECS oferują wszystkie umiejętności dotyczące produktów, rozwiązań i technologii, które składają się na infrastrukturę data center.

Zapoznaj się z katalogiem szkoleń Datacenter i poszerz swoje umiejętności.

Datacenter banner