Arrow Electronics, Inc.

Service Management

Najlepsze praktyki w zarządzaniu usługami IT pozwalają reagować na szybkie zmiany w organizacjach. Praktyki te, oparte na optymalizacji procesów, odzwierciedlają nowe sposoby pracy poprzez zarządzanie usługami i integrację szerokiej gamy nowych metod pracy (Agile / SCRUM).

Zapoznaj się z katalogiem szkoleń Service Management i poszerz swoje umiejętności.

Server Management banner
Forma dostarczenia
Producent
Lokalizacja
Gwarancja terminu
Zakres czasu
Filters
Filters