Arrow Electronics, Inc.

IBM Badge Request

Denna samtyckeförklaring är frivillig och kan återkallas från pilen när som helst. Jag kan rikta min återkallelsedeklaration till education.ecs.emea@arrow.com

Jag känner till att att genom att vidarebefordra mina personuppgifter och e-postadress till Credly skapas ett användarkonto för mig på https://www.youracclaim.com/ och att jag när som helst själv måste återkalla och / eller ändra samtycket inom https://www.youracclaim.com/ .