Arrow Electronics, Inc.

Försäljningsvillkor

 

1. Fakturering/Betalning
Arrow ECS fakturerar kursavgiften i samband med kursstart.
30 dagars betalningstid gäller och alla kurspriser är exklusive moms.

2. Avgifter
Kursavgiften innefattar kostnader för instruktör, kursmaterial, teknisk utrustning, lunch och fika utom där annat anges.
Arrow ECS ansvarar inte för kostnader som resor, hotell, parkering eller liknande och har heller inget ansvar för kvaliteten hos dessa.


3. Bokning av kurs 
Bokning kan med fördel göras via Arrow ECS webbsida eller via inköpsorder till edu.ecs.se@arrow.com. När Arrow ECS har fått bokningsformulär eller inköpsorder bekräftar Arrow ECS bokningen och den är därefter bindande.

4. Avbokning/Ombokning - Schemalagd utbildning
• Full kursavgift debiteras om avbokning sker senare än 15 arbetsdagar före kursstart. Avbokning skall ske via email till edu.ecs.se@arrow.com.
• Ombokning till annat kursdatum kan komma att betraktas som avbokning. 
• Kunden kan utan kostnad ersätta en kursdeltagare med en annan så länge ersättaren uppfyller eventuella förkunskapskrav. 
• Arrow ECS förbehåller sig rätten att ställa in/flytta planerade kursstarter. Vid inställd/flyttad kursstart ska Arrow ECS meddela kunden 10 arbetsdagar innan planerad kursstart eller så snart det är möjligt.
• Övrig kompensation utgår ej.

5. Avbokning/Ombokning - Företagsintern utbildning
• Full kursavgift debiteras om avbokning sker senare än 20 arbetsdagar före kursstart. Avbokning skall ske via email till edu.ecs.se@arrow.com.
• Oberoende av tidpunkten för avbokning, har Arrow ECS alltid rätten att debitera för de kostnader som Arrow ECS inte kan undvika trots avbokningen. Dessa omfattar bl a påbörjat arbete med utveckling/anpassning, ej återbetalningsbara resor, beställt kursmaterial och labbmiljö samt förtäring.
• Om läraren blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kurs på utsatt datum, förbehåller sig Arrow ECS rätten att byta lärare eller att flytta kursdatumet. Detta sker alltid i samråd med kunden.

6. Förkunskapskrav
Det är kundens ansvar att informera deltagare om eventuella förkunskapskrav inför kursstart. Alla kursbeskrivningar inklusive förkunskapskrav finns tillgängliga på Arrow ECS Education. Arrow ECS tar inget ansvar för om deltagare som inte uppfyller förkunskapskraven ändå deltar på kurs.

7. Allmänt
Kunden godkänner att alla immateriella rättigheter relaterade till kursmaterial tillhör Arrow ECS eller dess leverantörer där inte annat uttryckligen anges.

8. Nöjd-kund-garanti
Vi är övertygade om att den kurs du valt kommer att motsvara dina förväntningar. Om du mot förmodan inte skulle vara nöjd erbjuder vi motsvarande utbildning kostnadsfritt förutsatt att: 

• Deltagaren meddelar instruktören eller Arrow ECS´ administrativa personal under kursen, ger återkoppling kring vad som inte fungerat tillfredsställande och begär att få delta vid nytt kurstillfälle.
• Ersättningskursen gäller samma kursdeltagare och samma kurs vid nytt datum inom 3 månader från ursprungligt kursdatum. 
• Deltagaren tar med sitt ursprungliga kursmaterial till den nya kursen.