Arrow Electronics, Inc.

IT-miljöer

Med pandemi, nya jobb och ny världsorganisation har IT en ny roll att spela. Dina IT-team måste hantera stora förändringar inom alla delar av IT, företag runt om i världen planerar stora IT-förändringar (metoder, verktyg, dev, moln, AI, säkerhet, automatisering, blockchain, IoT ...).
Utöver den ekonomiska aspekten är det företagens strategier när det gäller digital transformation som stimulerar denna förändring. Den globala pandemin har gett IT en ledande roll och populariserat antagandet av hela IT-värdekedjan. Företagen litar i allt högre grad på flera IT-lösningar för att tillgodose deras behov, med vår erfarenhet så kommer vårt utbildningserbjudande att hjälpa dig att hantera alla strategiska IT-förändringar och bli mer innovativa.

Arrow ECS training guide to your success